20 Nisan 2020

Ğaşiye Suresi Tefsir Özetleri

Ğaşiye Suresi Tefsir Özetleri


#tefsirözetleri
Ğaşiye Suresi Tefsir Ozetleri 6 Nisan 2020

Ğaşiye dakikalar -Yanlış tercih yapanların durumu: https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=408 -İnanmayanların yaptıkları neden boşa gidecek? https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=696 -Maslov piramidi hiyerarşisi cennet ve cehennem ilişkisi https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=953 -Nasıl sorusunu ne zaman sormalıyız? https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=1421 -Cennettekilerin yüzleri nasıl olacak? https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=1872 -Dünyada boş/yalan/yanlış/küfürlü konuşanların cennette olması muhtemel mi? https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=2241 -Ğaşiye suresi develerle ilgili neler söyler? https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=2781 -Virüslerle ilgili ne düşünmeliyiz? https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=3368 -Ğaşiye suresi bir özet yaparsak... https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=3820 -Tebliğdeki metodumuz ne olmalı? https://youtu.be/FJffiuCT4RU?t=3964

Tarık Suresi Tefsir Özetleri

Tarık Suresi Tefsir Özetleri
20 Nisan 2020 saat 21.00'den itibaren izleyebilirsiniz.

///


16 Nisan 2020

SOSYAL MESAFE / FİZİKSEL MESAFE

SOSYAL MESAFE / FİZİKSEL MESAFE
M.Uysal

Sosyal mesafe,
sosyolojiye ait bir kavramdır.
Tırnak içindeki yazı alıntıdır.
"Toplumsal uzaklık
Aşağı ve yukarı toplumsal yerlerde sayılan bireyler, toplumsal kümeler arasında iletişimin ve etkileşmenin türlü ekinsel etkenlerle kısıtlanması, engellenmesi sonucu ilişkilerinin azalması ya da kopması durumu.
Sosyal mesafe; sosyal bakımdan aynı seviyede olan sınıfların, aynı tabakaya mensup oldukları kabul edilir. O halde sosyal tabaka kavramı yorumlu olarak, ‘sosyal sınıf’ ve ‘mesafe’ kavramını da içerir.
 Çünkü alt ve orta tabakalar arasındaki mesafe, coğrafi ve fiziki bir mesafe olmayıp sosyal bir anlam taşımaktadır. Fiziki bakımdan birbirine çok yakın iki kişi örneğin, mağaza sahi bi ile tezgahtarı, sosyal bakımdan birbirine çok uzaktır. Buna karşılık birbirinden çok uzakta, iki şehirde yaşayan iki tüccarın sosyal bakımdan yan yana olduklarını söyleyebiliriz.
 Sosyal mesafe, belirli bir sosyal sınıfa mensup olan herhangi bir ferdin, diğer sınıflarla ve o sınıflara mensup bulunan gruplar ve fertlerle olan hiyerarşik ilişkilerini, bir nüfus içindeki sınıfların birbirleri ile olan ilişkilerini ve belirli nüfusların aralarındaki sosyal farklılık ilişkilerini gösteren bir kavramdır."
Bireysel Alan (Bazen sosyal mesafe olarak da geçer.)
Kişiden kişiye hatta kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya değişir.
Bazı kültürlerde bu sosyal mesafe çok darken bazı kültürlerde çok daha geniştir.

İnsanlar bireysel alanlarının (Çoğunlukla sosyal mesafe olarak da ifade ediliyor.) içine sevdiklerini alırlar, kendilerine yakınlaştırırlar.
Sosyal mesafe/kişisel alan kişilerin kişisel güvenlikleri, kendilerini rahat hissetmeleri, özel alanlarını korumaları ile ilgili bir durumdur. Bir yerde mahremiyet sınırı da diyebiliriz.
Sosyal mesafe her zaman her insan için zaten var olan bir şeydir. İnsan bu sosyal mesafe içinde yaşar. Bu alanını kimi zaman daraltır kimi zaman genişletir.
Yabancı insanlara karşı bu sosyal mesafesini/bireysel alanını daha da kesin ve uzak tutar. Zamanla arada bağ oluşursa bu sosyal mesafe de ortadan tam kalkmamakla birlikte daralabilir.

Dar ve kalabalık alanlarda (Otobüs, asansör, mağaza vb.) bu mesafeyi koruyamadığı için insanlar bunalır ve sıkılırlar. Sürekli bir kaçış ve uzaklaşma duygusuna kapılırlar. Bu sosyal mesafenin insanlarda doğuştan var olan bir şey olduğunu da gösterir.
Sosyal mesafe daha çok soyut ilişki biçimidir.

FİZİKSEL MESAFE
Ölçülebilir, somut bir şeydir. Fiziksel mesafe nesneler arasında olabildiği gibi, insanlar arasında da olabilir.
Bu günlerde karşımıza çıkan durum ve bizden istenen aslında tam olarak budur. Yani korunması istenen şey FİZİKSEL MESAFEDİR.
Zaten metre cinsinde söylenir. 1,5-2 metre gibi.
Sosyal mesafe ise tam olarak ölçülebilen bir şey değildir. Onun için de ölçüler verilir fakat bunlar farazi birimlerdir. Herkese göre değişkenlik gösterir.

Bağlaç olan de da bitişik yazılınca ortaya çıkan bunalım bunda da kendini gösterince yazayım istedim :)
Not: Covid-19 salgını dolayısıyla bütün dünyada çokça konuşulan konu. Nisan 2020

Alphabet Word Images Construction - Free vector graphic on Pixabay

22 Mart 2020

İki Tip

Türkiye'de iki tip var bu zor günleri daha da zorlaştıran...
1. Tip:
Sürekli yalan haber üreterek ülkesini ve toplumunu zor duruma sokan, yalan bilgiler yayan, kendi halkına düşman tipler. Bunlar şeytanın bile aklına gelmeyecek yalanlarla ortalığın karışmasını bekliyorlar. Her dakika bir yerden yalan bilgi üretiyor ve yayıyorlar.
2. Tip:
Cahil dindarlar. Bu kadar aşağılık ve zarar verici cahilliği nereden aldıklarını açıkçası bilemiyorum. İnandığı kitaptan ve inandığı Elçiden zerre haberi yok. Yaşadığı çağdan ve yaşadığı yerden haberi yok. Gelişmeleri takip etmeyi bile beceremiyor. Cahilliği bencilliği ile birleşip sürekli aptalca kutsallar ve inat üretiyor. Hangi dinin cahili olduklarının önemi yok. Her dinin yobazı ve cahili aynı sonucu üretiyor.

***
İLGİ: 20 Mart 2020 Dünya koronavirüs salgını...

21 Mart 2020

İhtiyarlar ve Koronavirüs

"İhtiyarlar evden çıkmasın." diyorsunuz ya...
Anlatmaya çalışayım...
İhtiyarların takıldığı kahvelere takılırım çok zaman.
-Şimdi kahve kapalı ve bu soğukta o kahvenin önünde oturuyorlar, neden?
-Açık olduğunda da sabahtan yatsı ezanına kadar kahvede oturuyor ve bazen uyukluyorlar, neden?
-İhtiyarlar evde durmuyorlar, neden?
Hiç düşündünüz mü?
Evde isteniyor mu acaba bazı ihtiyarlar?
Bazılarının evinde bir can, bir nefes daha var mı acaba?
Evde huzurları var mı acaba?
Hepsi için demiyorum ama bazıları için yanına sokulup derdini sormalıyız. Saklı yarasını sarmalıyız.
(Daha açık yazmıyorum, biliyorsunuz zaten...)

***
İLGİ:
İçişleri Bakanlığı:

65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın  dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı

 Kısacası YASAK
21 Mart 2020 Koronavirüs salgın zamanları...

16 Mart 2020

Hac, Umre ve Yük olan Gelenekler




Hac, Umre ve Yük olan Gelenekler

M.Uysal
Gelenekler bir ihtiyaçtan doğarlar.
Önemli bir işlev üstlenirler ve o işlevi yerine getirirler başarıyla.
Sonra... Geleneği ortaya çıkaran sebep ortadan kalkar ve gelenek yine de devam eder.
Artık gelenek haline gelen ve bir ihtiyaçtan doğan şeyler toplumun yükü hatta kamburu haline döner.
Daha da ileri seviyede bu işlevini yitirmiş gelenekler toplumun işleyişine zarar vermeye başlar. Maksat artık hasıl olmaz.

Örnek üzerinden konuşalım...

Hac ve umre yolculukları...

Öyle zamanlardı ki hac için yola çıkan, mesafeye göre, ya 3 ay ya 6 ay yahut bir yıl yoktu artık.
Dolayısıyla vedalaşmalar uzun sürerdi. İhtiyaçlar çoktu.
Eid Mubarak (nimet fo Eid) Kâbe ile — Stok Vektörİnsanlar hac veya umre yolcusunun (O dönemde umre için böyle yola çıkıldığına dair haberleri hiç okumadım. Hac için gidenler umre de yapıyorlardı.) ihtiyaçları da çoktu zira yol uzundu, yorucuydu, riskliydi. Ölüm vardı, hastalık vardı, yokluk vardı; gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak vardı.
Atlar, develer, kervanlar

27 Şubat 2020

Geleneksel Regaib

Geleneksel regaib gününüz kutlu olsun.
***

/// Gelenek...
1- Gelen
2- Eklenen
3- Geleceğe doğru yola çıkan
/// Olumlu/olumsuz?
Zamanına göre olumlu veya olumsuz özellikle gösterebilir.
Olumlu veya olumsuz olduğunu tespit edici mekanizma devre dışı bırakılırsa buna kalabalık karar verir. Her zaman iyi değildir, her zaman kötü değildir. Fakat toplumun yeni değerleri ve normları ile çatışmaya başlarsa sıkıntı doğurur.
/// Din bir gelenek midir?
Bu soruya önce hayır sonra evet cevabı vermeliyiz. Din geleneğe dönüştürülmeye en müsait toplumsal kurumdur. Üzerinden biraz zaman geçmesi ve ilk tebliğcisinin ölmesinden sonra geleneğin sarmalında kaybolur.

06 Şubat 2020

Her Şey Kötüye Doğru mu Gidecek?

Her Şey Kötüye Doğru mu Gidecek?

Şöyle bir anlayış var din alanında: Bundan sonra hep kötüye gidecek işler. İyiler hep öncekilerden olacak. Fiten ve Melahim rivayetleri bunda çok etkili olmuş.
Bu yüzden sürekli bir geriye dönme özlemi duyuyor dindarlar. Oysa vahyin bizden istediğini yapabilmek için geri dönmek değil bulunduğumuz zamanda dik durmak gereği var. İlk günden sonra artık her geçen zaman daha kötü olacaksa olan olaylarda bizim ne gibi bir sorumluluğumuz olabilir ki?

Kudüs'e Duygusal Bakış

Kudüs'e duygusal bakış...
Kudüs konusunda kalabalığın bakışı hep duygusal olmuştur. Bilgiden uzak, bilinçten uzak sadece hamaset ve duygu tarafı ağır basan bir kaba taraftarlık...
Kudüs tarihini, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve daha öncesi ile okumak gereklidir aslında. Özellikle İslam tarihi içinde Kudüs daha net okunmalıdır. Yakın tarih açısından daha sağlam bir okuma yapılmalıdır.
Kudüs'ü ve oradaki mescidi Kabe'nin bile önüne geçiren algının ne zaman, nerede, nasıl, niçin, kim tarafından ortaya konulduğunu bilmek gereklidir. Kudüs'ü ve oranın değerini doğru bir şekilde anlamak için alim olmak gerekmiyor sadece duygusal bakış açısından sıyrılmak yetecektir.
Bize söylenecek tonla şiir var Kudüs üzerine, binlerce duygusal slogan, yüzlerce doğrulanması gereken bilgi... Biz bu konuda kolay olanı seçiyoruz halk
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...