28 Temmuz 2022

Bunlar Sünnet Düşmanı, İrancı, Mezhepsiz :))


Ali Küçük hoca, haydi Kur'an okuyalım, dediğinde başına gelenleri anlatıyor 😃
İrancı, Selefi, Vahhabi, Sünnet Düşmanı, Kur'ancı falan 😃

23 Temmuz 2022

Kur'an Müslümanların Hayatından Nasıl Çıkarıldı? Müzzemmil Örneği

Kur'an Müslümanların Hayatından Nasıl Çıkarıldı? Müzzemmil Örneği

 AZ AMA DEVAMLI

-Gençlere ve diğer insanlara hep tavsiye ettiğim ettiğim bir şeydir Kur'an'ı düzenli okumaları.

Az ama devamlı, olsun ömrünüz boyunca derdim.

Bu çabamın karşılığı bende var fakat çok az insanda başarılı olabildim.

Meğer bu bireysel önerilerimiz Kur'an'da bir surenin konusu ve emriymiş...

*

BÜYÜK İDDİA

-Büyük bir iddia ortaya koyacağım. O yüzden dikkatli

20 Temmuz 2022

İMAM-HATİPLİ ÖĞRENCİLERİN İNANÇ SORU[N]LARI

İMAM-HATİPLİ ÖĞRENCİLERİN İNANÇ SORU[N]LARI - Prof. Dr. Zeki Bayraktar

İMAM-HATİPLİ ÖĞRENCİLERİN İNANÇ SORU[N]LARI - Prof. Dr. Zeki Bayraktar 
*Gençler bu soruları sordukları için değil, biz bu soruları Kur’ana göre cevaplamadığımız için deizme kayıyor. *** Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Fatma Günaydın, ‘’Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm Sempozyumu’’nda ‘’İmam-Hatip Liselerinde İnanç Soru[n]ları’’ başlıklı bir tebliğ sunmuş[1]. Tebliğde İmam-Hatip öğrencilerinin dini konulardaki şüphelerini izhar eden 100’den fazla soru ve Günaydın’ın çözüm önerileri yer alıyor. Ancak birazdan sizin de göreceğiniz üzere Günaydın’ın çözüm olarak önerdiği şey zaten sorunun/şüphenin kaynağı olan şeyin ta kendisi [Kur'ana aykırı dini bilgilerin/mezhebi görüşlerin dikte edilmesi]. Yani sorun gençlerin bu sorularında değil bizim verdiğimiz cevaplarda. *** Evet, sorunun kaynağı olan ehl-i sünnet çatısı altındaki ekolleri/mezhepleri; ehli reyi, ehli hadisi, Eş’ariliği ve Matüridiliği dile getirip de bir türlü Kur’anı dile getirememek! Bu gençlere Kur’anı adres gösterememek. Şimdi asıl tehlikenin ne/kim olduğu anladık değil mi? Kimmiş?

19 Temmuz 2022

İhtida Hikayeleri ve Kitapsız Toplum

İhtida hikayelerinde anlatılanların tam tersini yapan bir toplumuz. Diyanet'in "Neden Müslüman Oldum" isimli kitabını okudum. İngilizce Kur'an okuyup Müslüman olan çok fazla. Hiç laf sokma falan değil, bırakın artık ıvır zıvır şeyleri şu çocuklara Kur'an'ı anlamayı ve okumayı öğretin. Podcast olarak edebya arama yapabilir ve dinleyebilirsiniz. Spotify: https://open.spotify.com/show/7knBAKk... Google Podcast: edebya https://podcasts.google.com/feed/aHR0... Anchor Fm edebya https://anchor.fm/edebya

18 Temmuz 2022

Münafık Gibi Ölmek

Münafık gibi ölmek isteyen el kaldırsın  
Hayat acayip bir akış. Allah'ın emirleri gayet açık. 
Buna rağmen biz insanlar hep erteliyoruz. İnfak yani Allah için harcamak emri en önemli emirlerdendir. 
Biz vermek için hep uygun vakti bekliyoruz. Askere gideyim, iş kurayım, okulu bitireyim, evin taksidi bitsin, araba aldık daha yeni, çocuklar okuyor, çocuklar evlenecek, hacca gideceğim, kefen parası... 
Derken derken ölüp gidiyoruz. Hatta bazıları uyanık güya. Kalacak parasından hayıra pay ayırıyor. Yaşarken güvenmiyor Allah'a demek. 
Her neyse bakın münafıklar da öyle ölüyorlar. 
Aramızda fark olsun. 
Kendimizi ve çocuklarımızı vermeye alıştıralım. Her hafta, her ay... Kazancımıza göre mutlaka bir düzenimiz olsun. İlkokul öğrencisi bile harçlığından 50 kuruş versin. Antrenman çok önemli. 
Gelelim münafık nasıl ölür sorusuna... 
"Herhangi birinize ölüm gelip çatıp da Rabb'im! Ölümümü yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben de sadaka versem ve iyilerden olsam." demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden karşılıksız yardımda bulunun." Münafikun Suresi 63/10
Ha, bu arada... 
Vermeden kurtulmak yok 
15 Temmuz 2022

Hutbede Okunamaz Rapor ve Diyanetin Samimiyetsizliği

 

15 Temmuz 2022 tarihli Diyanet hutbesinden bazı alıntılar... 
***
-Suret-i haktan görünerek yıllar 
yılı milletimizin tüm maddî ve manevi değerlerini 
istismar eden, dış güçlerle, şer odaklarıyla işbirliği 
yaparak pek çok alanda güç sahibi olduktan sonra 
bu gücü kendi menfaatleri için kullanan bir yapının 
nasıl bir ihanetin içerisinde olduğu ortaya çıktı. 
***
-İstismara somut örnek verebilir misiniz? Örneğin ne söyleyerek, neye inandırarak, nasıl davrandırarak istismar ettiler? Allah'ı, kitabı, peygamberi nasıl kullandılar? Somut örneklerle açabilir misiniz hutbeden. 
Sahiden soruyorum bir tek somut FETÖ din istismarını hutbeden açıklayabilir misiniz? Haydi buyurun anlatın. 
Sahiden soruyorum bir tek somut FETÖ din istismarını hutbeden açıklayabilir misiniz? Haydi buyurun anlatın. 
Diyanet'in hazırladığı FETÖ RAPORUNU hutbe konusu yapın korkmuyorsanız kimseden, bir gruptan çekinmiyorsanız. 
Haydi bir tane somut din istismarı örneği verin ve bundan diğerleri gocunmasın. Lütfen buyurun. 
Yahut... 
Bi bırakın ya din istismarı falan deyip durmayın. Hiç samimi bulmuyorum bunca istismara hala sessiz kalırken. 
Tek dileğim size Allah, bir daha böyle samimiyetsiz ve şahane fakat kendinden uzak rapor yazdırmasın.


01 Temmuz 2022

Müddessir Suresi Tefsir Özetleri

Müddessir Suresi Tefsir Özetleri 
* Artık videoları PODCAST olarak da bulabilirsiniz. Anchor, Spotify ve Google Podcast... Edebya olarak aramanız yeterli. 

Özetin özeti
1- 1-7 ŞAŞKINLIĞINI AT VE VAHİYLE UYAR!
2- 8-25 AKLINI DOĞRU ÖLÇÜLERLE KULLAN VE KURTUL!
3- 26-31 GÜÇ YETİREMEYECEĞİNİZ ŞEY SİZE İMTİHAN OLUR
4- 32-38 BÜYÜK UYARIYA KARŞI DİKKAT EDİN!
5- 39-47 NE YAPIYOR OLDUĞUNUZA BİR BAKIN!
6- 48-56 VAHİY KARŞISINDA YABANİ OLMAYIN, O SİZİN YARARINIZA!

Dua:
Rabbimiz, bizi elçiye ve vahye tabi olanlardan ve aklını doğru kullananlardan eyle. Bizi şirkten vahiy ile koru. Bizi vahye uyanlardan olduktan sonra vahiyle uyaranlardan yap. Güç ve akıl yetiremeyeceğimiz şeylerin imtihanını bize kolay kıl. Ne yapıyor olduğumuzu anlamamız için bize durup anlama ve kontrol etme fırsatları ver. Bizi zannımızla oluşturduğumuz kulluğumuzdan kurtar. Biz vahyini diliyoruz, bizim karar mekanizmalarımıza açıklık ver.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...