24 Ocak 2021

Kul Hakkı Affedilmeyecekse Affedilecek Olan Nedir? Allah Yalan mı Söylüyor?

Kul Hakkı Affedilmeyecekse Affedilecek Olan Nedir? 
Allah Yalan mı Söylüyor?
M.Uysal
Kul hakkı affedilebilir bir şeydir. (3/129, 4/116)
Kul hakkına girmeyen, detaylıca incelendiğinde, hangi günahlar vardır? 
Allah'ın hakkı affedilmez. (4/48-116, 31/13)
Allah'ın hakkına riayet etmeyenden kullarının haklarını koruması da beklenemez.
Allah'ın hakkını titizlikle koruyan asla kullarının haklarını ihlal edemez. Ediyorsa Allah'ın egemenliğini de tanımaz hale gelir zamanla.
Bu bir süreç meselesidir. Bir tek eylemle cennet, bir tek eylemle cehennem netice vermez. Eğer süreç değil de anlık eylem söz konusu olsaydı yeryüzünde yaşayan tek bir canlı bile kalmazdı cezalandırılmayan. (Nahl/61, Fatır 45)
Allah'ın egemenlik haklarını ihlal edip dururken hiç kimse kullarının hakkını gözetmez. Zira Allah artık egemen değilse kullarının hakkını da soramaz. 
"Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin affederim ancak kul hakkı ile gelmeyin" Kaynağı bile olmayan bu sözü kim insanlara söylüyorsa bilsin ki Allah'a iftira ediyordur. Allah adına söz uydurandan daha zalim kim vardır? (Bkz. Saff 7)
Nihayetinde elbette affedilme "Tövbe, salih amel, ıslah" şartına bağlıdır, bu da asla gözden kaçırılmamalıdır.
Vahiyde de hadiste de aynı sorun: Bütünlüğü ihlal.

Ayetler: 
3/129 Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah Çok Affedici ve Çok Bağışlayıcı'dır.
4/116 Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.
4/48 Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. Bunun dışında uygun gördüğünü bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. 
16/61 Eğer Allah insanları, haksızlıkları nedeniyle cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar erteler. Süreleri dolduğu zaman, ne bir saat ertelenir ne de öne alınır.
35/45 Eğer Allah, insanların yaptıklarının hesabını hemen görecek olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onlara belli bir zamana kadar süre vermektedir. Belirlenen süre dolduğu zaman da kuşkusuz Allah kendi kullarını en iyi görendir.
61/7 İslam'a çağrıldığı halde, uydurduğu yalanları Allah'a isnat ederek, iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah, zalim topluma doğru yolu göstermez.

-Büyük günahlar için şefaat (Aracılık) varsa kul hakkı için de şefaat olacak mı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...