28 Ocak 2021

Allah'a Arz

Allah'a Arz

M.Uysal

Haddi aşan bir topluluk oldunuz, diye vazgeçip Zikir'le (Kur'an'la) sizi uyarmaktan geri mi duralım? Zuhruf 5

*** 

-Allah'ım yalnız şöyle bir sorun var... Kur'an ile uyarmak için, Kur'an ile uyanmak için bizim önce Arapça uzmanı olmamız, sonra Arap edebiyatına hakimiyetimiz, sonra tefsir dalında doktoramız, sonra tarih konusunda allame olmamız vb şeyler bekleniyor. 

Üstelik Allah'ım Kur'an ile uyarmaya başladığımızda bunun öyle hemen anlaşılmayacağı, Kur'an'a aykırı görüşlerin de alimleriNİN görüşleriyle açılması gerektiği söyleniyor. 

Yani Allah'ım derdimiz şu ki, senin kitabına iman ettiğini söyleyenleri senin kitabınla uyarmamız mümkün görünmüyor. 

Önce Kur'an konusunda hepimiz anlaştığımız halde, zaten önce Kur'an'a çok önceden bakılmış olduğu tezinden hareketle artık Kur'an'a değil alimleriNİN görüşlerine bakmamız tavsiye ediliyor. Umarım kızmazsın önce alimlerinin kitaplarına baktığımız için. 

Allah'ım bir derdim daha var... 

Senin kitabın doğru yolu gösteren ve içinde şüphe bulunmayan kitapken bu kitapla uyardığımızda ve uyandığımızda "Sapık" ilan ediliyoruz. Senin kitabınla doğru yolu bulamayacaksak ve sapık olacaksak, kimin kitaplarını tavsiye edersin referans olarak başka Allah'ım?
27 Ocak 2021

Tebbet Suresi Tefsir Özetleri. Meydan Okuma ve Hedef Suresi


00:00 Bismillah 1:16 Hakkında 2:25 Küçük bir ara açıklama 3:36 Sureye giriş 4:25 Meali 4:55 İddiasızlık beyanı. 6:21 Sure şeması 7:32 Meydan okuma 9:10 Oluşan iki sonuç 9:40 Firavun ve Musa kıssası benzerliği 10:30 Geçmiş zaman dili 11:22 Sureye sorular 15:15 İbadetini yap neden huzursuzluk çıkarıyorsun? 17:25 Nuzul sebebine dair alıntılar 19:20 Nuzul sebebi bizi sınırlıyor mu? 20:25 Müthiş soru: Ebu Leheb kim? 20:58 Güncel sorular devamı. Sure kapitalizm eleştirisi olabilir mi? 22:51 Sure güç eleştirisi mi? 23:10 Pasisf iyileri suresi mi? 23:40 Günümüz dindarları bu sureyi okumalı mı? 25:11 Bu sureyi okurken somut bir hedefimiz var mı? 26:15 Tevhide karşı duranlar için planımız var mı? 27:30 Bu sureyi okuyunca rahatlama mı darlanma mı geliyor size? 28:10 Sure bağlamında aile olgusu ve 4 prototip 29:56 Tebbet kelime anlamı 30:38 İki elimizle kazandığımız güçler 34:25 Güç bize geçince ne olacak? 35:19 Malı ve kazandıkları fayda edecek mi zalimlerin? Ya bizim? 38:30 Kontrolsüz güç.. 40:00 Alev yüzlü alev babası aleve altılacak. İnce bir alay. 41:02 Zalimlerin destekçileri/karısı, ateş körükle gidenler, zulmün sponsorları... 45:52 Zillete düşüren gerdanlık 48:22 Zulüm enstrumanları sahiplerini de vurur 49:09 Özetin özeti 50:26 Güç döngüsü tablosu 52:17 Atatürk'ün sureyi ve Resulü eleştirisi 54:30 Dua ve bitiş. Tebbet Suresi Tefsir Özetleri. Meydan Okuma ve Hedef Suresi #TefsirÖzetleri

26 Ocak 2021

Kur'an, Sünnet, Fetva ve Kurgu

Kur'an, Sünnet, Fetva ve Kurgu
M.Uysal
KURGU ANLATI: 
Kadın hocaya fetva sormaya gelir. Aralarında geçen konuşma:
- Fetvanı Kitap ve sünnete göre mi vereyim yoksa Malik'e göre mi? (Maliki mezhebi imamı İmam Malik)
- Malik'e göre.
- Malik'in fetvasını Kitap ve sünnetten üstün mü tutuyorsun?
- Hayır. Ancak Kitap ve sünneti onun senden çok daha iyi anladığına inanıyorum.
Yakın kaynak : Hüseyin Yavaş
-----------
KURGUYU ELEŞTİRİ
Yukarıdaki fıkra kasıtlı bir kurgu öncelikle bunu tespit etmemiz gerekiyor. 
Şimdi bu kasıtlı kurgunun ne için, neden, nasıl, ne zaman, kim tarafından yapıldığını ve eksiklerini görmeye çalışmamız gerekiyor zira bunlar ilk elde göze batan şeyler. 
Soralım...
1- Bu kurgunun yapılmasındaki amaç mezhepler arası kavga mıdır? 
2- Bir mezhep kavgasını neden bugüne taşıma ihtiyacı hissedilir eğer eski zamanlı bir kurguysa?
3- Kadının itiraz ve cevaplarından anlaşıldığına göre kadın konulara hakim birisidir, öyleyse neden hocaya fetva sormak yerine kendisi araştırmamıştır? (Kur'an, sünnet, fetva, mezhep görüşleri, bunlar arasındaki farklar, alimlerin üstünlük değerleri vb bilgiler.)
4- Hocanın durumu daha da ilginçtir. Hoca kadına neden seçenek sunmaktadır? 
5- Mesele ne meselesidir? Eğer kat'i bir cevabı olan meseleyse zaten hoca seçenek sunmazdı. Cevap görüşe ve tartışmaya açıksa o zaman kadın fetvayı beğenmeme durumunda başkasının görüşünü almak üzere başkasına mı soracaktır?
6- Mesele karışık ve yorumlara açıksa bu durumda Kur'an ve sünnet devre dışı kalmıştır ve kadın ile hoca durumun farkındalardır. Sonuç olarak böyle bir meselenin temeline neden Kur'an ve sünnet anlayışı zorla dahil edilmiştir? 
7- Bu hangi devirde gerçekleşmiştir? 
8- Malik'e yakın bir devirde gerçekleştiyse sorun yok ama daha sonraları gerçekleştiyse Malik'in bile haberi olmayan bir meseleyi geçip gitmiş Malik'in çözmesi nasıl beklenebilir? (Konu yorum açık olduğu durumda ve o devirde olmayan bir durumsa.)
9- Bu kurgunun asıl muhatabı 2021 yılında Kur'an-Hadis ve bunlardan hüküm çıkarmaya çalışan diğer ve elbette küçümsenen ve beğenilmeyen kitle midir? Zira Kur'an ve sünnet ile hüküm çıkarmada Malik en üstündür o bile böyle demedi, gibi bir sonuç üretmeye müsait.
10- Ekol kavgası ise eğer bu ekol kavgasının zorlama, eksik ve hatta yanlış bir kurgu üzerinden verilmesi büyük bir zarar getirir öyle ise neden insanlara ulaştırılır? (Mezhep çatışmasını körüklemek gibi.)
11- Eğer Malik'in fetvası veya görüşü dışında hoca da kendisinde böyle bir yetki görüyorsa başkaları da görebilecektir. Konu yoruma açıktır ve insanlar yaşamaya devam etmektedir. Bu durumda Malik veya onun döneminde Numan bin Sabit fark etmez asla aşılamaz şahsiyetler olarak mı tanıtmışlardır kendilerini?
12- Kişi kutsaması İslam dünyasına faydalı bir uygulama mıdır? 
13- Mesele dinin bir meselesi midir yoksa mezheplerin bir meselesi midir? 

Aslında daha çok soru çıkar bu basit ve yanlış kurgudan fakat bu kadarı sanırım meselenin anlaşılmasına yetmiştir. 25 Ocak 2021

ÇOBAN ÇEŞMESİ: ANILAR VE ÖLÇÜ

ÇOBAN ÇEŞMESİ: ANILAR VE ÖLÇÜ:   İnsan anılarla yaşıyor bazen. Anılar beni mi izliyor ben mi anıları kovalıyorum ayırt etmek zor. Göçmen kuşlar gibi dönüp dönüp geliyor ...

24 Ocak 2021

Kul Hakkı Affedilmeyecekse Affedilecek Olan Nedir? Allah Yalan mı Söylüyor?

Kul Hakkı Affedilmeyecekse Affedilecek Olan Nedir? 
Allah Yalan mı Söylüyor?
M.Uysal
Kul hakkı affedilebilir bir şeydir. (3/129, 4/116)
Kul hakkına girmeyen, detaylıca incelendiğinde, hangi günahlar vardır? 
Allah'ın hakkı affedilmez. (4/48-116, 31/13)
Allah'ın hakkına riayet etmeyenden kullarının haklarını koruması da beklenemez.
Allah'ın hakkını titizlikle koruyan asla kullarının haklarını ihlal edemez. Ediyorsa Allah'ın egemenliğini de tanımaz hale gelir zamanla.
Bu bir süreç meselesidir. Bir tek eylemle cennet, bir tek eylemle cehennem netice vermez. Eğer süreç değil de anlık eylem söz konusu olsaydı yeryüzünde yaşayan tek bir canlı bile kalmazdı cezalandırılmayan. (Nahl/61, Fatır 45)
Allah'ın egemenlik haklarını ihlal edip dururken hiç kimse kullarının hakkını gözetmez. Zira Allah artık egemen değilse kullarının hakkını da soramaz. 
"Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin affederim ancak kul hakkı ile gelmeyin" Kaynağı bile olmayan bu sözü kim insanlara söylüyorsa bilsin ki Allah'a iftira ediyordur. Allah adına söz uydurandan daha zalim kim vardır? (Bkz. Saff 7)
Nihayetinde elbette affedilme "Tövbe, salih amel, ıslah" şartına bağlıdır, bu da asla gözden kaçırılmamalıdır.
Vahiyde de hadiste de aynı sorun: Bütünlüğü ihlal.

Ayetler: 
3/129 Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah Çok Affedici ve Çok Bağışlayıcı'dır.
4/116 Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.
4/48 Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. Bunun dışında uygun gördüğünü bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. 
16/61 Eğer Allah insanları, haksızlıkları nedeniyle cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar erteler. Süreleri dolduğu zaman, ne bir saat ertelenir ne de öne alınır.
35/45 Eğer Allah, insanların yaptıklarının hesabını hemen görecek olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onlara belli bir zamana kadar süre vermektedir. Belirlenen süre dolduğu zaman da kuşkusuz Allah kendi kullarını en iyi görendir.
61/7 İslam'a çağrıldığı halde, uydurduğu yalanları Allah'a isnat ederek, iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah, zalim topluma doğru yolu göstermez.

-Büyük günahlar için şefaat (Aracılık) varsa kul hakkı için de şefaat olacak mı?

23 Ocak 2021

Metin Sevil Kısa Kısa / Kitap Tanıtımı


Metin Sevil 3. kitabını yayımladı. Sosyal Medya Tadında alt başlığını taşıyan Kısa Kısa adlı kitabı sahiden samimi şekilde tavsiye edebileceğim kitaplardan birisi. 

ÇOBAN ÇEŞMESİ: FİÇÇİYİ YUTMAK!

ÇOBAN ÇEŞMESİ: FİÇÇİYİ YUTMAK!: FİÇÇİYİ YUTMAK! Halil Oral/ Tavşanlı Yaşları kuşaklarla adlandırıyorlar ya, ben hangi kuşaktayım bilmiyorum. Altmışı devirdiğimi bilecek...

22 Ocak 2021

İdris ve Azrail Masalı. Dinin Masal Haline Getirilmesine İtiraz.

 İdris ve Azrail Masalı. Dinin Masal Haline Getirilmesine İtiraz.

İdris ve Azrail Masalı. Dinin Masal Haline Getirilmesine İtiraz. Dinin masal haline getirilmesine itiraz ediyorum. Bu itirazı mı da vahiy üzerinden yapıyorum. İzleyip göreceksiniz ki akla hayale gelmedik saçmalıklar insanlara özellikle gençlere din olarak anlatılıyor. Çınaraltı vb yapılar her tür saçmalığı ve gizemi insanlara süsleyerek masal halinde anlatıyorlar ve Allah'a iftira niteliğinde şeyler söylüyorlar. Halkını ve tebliğ görevini bırakıp hile ile cennete giren peygamber... Azrail ve İdris konuşması diye verilen saçma masal... Cehennem ve cennet turu yaptıran turizm elçisi azrail masalı... Fantazi olsun diye ölüm isteyen İdris elçi... Peygamberi hırsızlık ile deneyen azrail... Bu arada azrail kim ve neden 4 büyük melekten birisi onu da bilmiyoruz... O kadar çok saçmalığı gülmeden dinlemek ve anlatmak mümkün değil ama HEP KAHIR sonunda...

19 Ocak 2021

Duamız Başımıza Bela Olmasın. Yahudi ve Müşrik Duasına Benzemesin


Duamız Başımıza Bela Olmasın. Yahudi ve Müşrik Duasına Benzemesin
Dua etmemizi isteyen, kendisinden istememizi isteyen yine Allah'tır fakat nasıl olacağını da yine kendisi bize kitabında açıklar. 

18 Ocak 2021

KÜLTÜREL YOZLAŞMANIN BOYUTLARI NELERDİR?

Evet güzel insanlar! 

Talip Kazgı
Sizlerle tekrar birlikte olmanın verdiği güçle, yazılarımıza inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaklaşık 8-10 yıldır ara vermiş olduğumuz EDEBYA yazılarına, edebe riayet ederek bir şeyler yazmaya çalışacağız inşallah."KÜLTÜREL YOZLAŞMANIN BOYUTLARI NELERDİR?" diye sorarken, bu sorduğum sorunun cevabını da sizlere vermeye çalışacağım inşallah.

Dilimizden pelesenk haline getirdiğimiz bir tabir olan; "kültürde yozlaşma" tek başına her şeyi kapsar mı diye konuya başlamak lazım aslında. Yozlaşma nedir? diye konuya başlarken kelime manası olarak Türk Dil Kurumu resmi web sitesine baktığımızda şu anlam çıkıyor karşmıza; Yozlaşma (TDK) : "Yozlaşmak durumu, tereddi, dejenerasyon". Sanki bana tevafuken yardıma koşar gibi geliyor bu anlam. Normal manası, "Manevi değerlerden uzaklaşmak,özünü kaybetmek, geleneklerden uzaklaşmak,aslından dönmek" manalarına gelen bir sözcüğün manasının, Türk Dil Kurumu sitesinde yeterince açıklanmadan ve dahi etimolojik olarak Fransızca-Latince bir karışımla karşımıza çıkan, "Dejenerasyon" sözcüğü bize yozlaşmanın dilimizde, dahil olmak üzere nerelere kadar girdiğinin en bariz örneğini teşkil ediyor aslında.

Dejenerasyon; "Soysuzlaşma, soyunun özelliklerini kaybetme, neslin bozulması" gibi anlamlara da geliyor. Kelimenin aslı ; Fransızca dégénérer "soysuzlaşmak,

17 Ocak 2021

ÇOBAN ÇEŞMESİ: YAĞSIN YAĞMURLAR YAĞSIN

ÇOBAN ÇEŞMESİ: YAĞSIN YAĞMURLAR YAĞSIN:   Gel de anlatma sen. Dönüp dönüp geliyor hatıralar. İnsan anlatmak istemek de dirense de parmaklarım klavyeyi zorluyor. Hay Allah!.. Ku...

Yerel Esnaf ve Toplumsal Denge / Yerel Esnafa Sahip Çıkacağız


Yerel esnaf toplumsal dengeyi sağlayan unsurlardan birisidir. 
Kültürde, ekonomide, dinde, geleneklerde, hayatın akışında kırılma olur mu yerel esnaf zarar görürse? 
Yerel esnafımıza sahip çıkmazsak sonuç ne olur hesabını yapmalıyız.
Özellikle pandemi döneminde daha çok dikkat etmeliyiz.

13 Ocak 2021

I PET GOAT III 3 Dinler Arası Diyalog mu, Sevgi Dini mi?

I PET GOAT serisi Dinler Arası Diyalog mu, Sevgi Dini mi? 
Bu saçma, çorba, kör göze parmak ve dünyanın bütün hurafelerinden, mitlerinden, komplo teorilerinden, dinlerinden devşirilme şeyler neyin nesi? 
Buradan bir mesaj çıkarmalı mı yoksa bu aptallığı çöpe mi atmalı?
Gelin bir de biz yorumlayalım analiz edeli i pet goat denilen saçmalığı :)

07 Ocak 2021

UZAKTAN EĞİTİM Anketi ve Araştırması

Öğretmen, Öğrenci, Veli ve dışarıdan gözlemciler için UZAKTAN EĞİTİM anketi ve araştırması. 

Lütfen bu ankete siz de katılarak eksikleri görmemize yardımcı olun.
İsim ve kişisel bilgileriniz olmayacağı için rahatlıklar soruları cevaplayabilirsiniz.
3 dakika falan sürer. 🙂

https://forms.gle/2mVh8UtizvvK3cfs8

2. Diyanet Kur'an Yolu Tefsiri ÇEKİLİŞ! 2021 OCAK

03 Ocak 2021

İngilizler İslam Liderleri Yetiştiriyor. Taha Kılınç Yazısı ve Yorum


İngilizler İslam Liderleri Yetiştiriyor. Taha Kılınç Yazısı ve Yorum
royal military academy sandhurst 
İngiltere derinden ve emin şekilde sömürmeye devam ediyor. Dünya hakimiyeti konusunda henüz vazgeçmedi. 
Yeni Şafak gazetesi yazarı Taha Kılınç Sessiz ve derinden başlıklı yazısı.

01 Ocak 2021

Fikri Sağlar ve Türbanlı Hakim Arka Planında Neler Var?


Fikri Sağlar türbanlı hakim derken neyi kastediyor? Bölücülük yapmak için uygun zaman mı? Durup dururken neden böyle söyledi, hedefi ne? Gerginlik kime yarıyor? 
Bu sözler halkı nasıl etkileyecek? İnsanları niçin siyah beyaz, örtülü örtüsüz olarak ayırmaya teşebbüs ediyoruz? Bu bir nevi ırkçılık değil mi? Toplumsal barış kimin umurunda? Toplumsal barış ne zaman ve kiminle inşa edeceğiz?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...