29 Haziran 2020

İnfitar Suresi Tefsir Özetleriİçindekiler

 82 İnfitar Suresi Tefsir Özetleri
 Hakkında
 Nuzül
 Konusu
 1-5 EVREN YOK EDİLİP YENİDEN YAPILANMA SONRASI NELER OLACAK?
 -Kıyamet ile ilgili bilgiler failsiz veriliyor…
 -Kaddemet ve ahharet… Yaptıklarımız ve yapmadıklarımız…

 6-8 ŞAHANE YARATIŞ KARŞISINDA NASIL/NİÇİN ALDANDIN?
 -İnsan vücuduna vurgu
 -Aldanmanın faili kim?

 9-12 KAYIT VAR İSE HESAP DA VAR
 -Kusursuz kayıtçılar.

 13-16 ERDEMLİLER AYRI YERDE MÜCADELECİ KÖTÜLER AYRI
 -İyilik ve kötülük nedir?
 -Ebrar kim?

 17-19 DİN GÜNÜ EMİR SADECE ALLAH’IN VE SİZ YARDIM ALAMAZSINIZ
 -Din günü…
 -Şefaat yani aracılık kurumu… Kurum!

18 Haziran 2020

Tecavüz Kur'an'da Suç/Günah Değil mi?

Sağlığa zararlı gıdalara kırmızı damga geliyor! – Gerçek ...
Başlık ekle
M.Uysal
Kur'an'da tecavüzü engelleyen/yasaklayan/ceza veren ayet neden yok?
1- Kur'an gönüllü yapılan zinaya bile yaklaşılmamasını emreder. Emreder, tavsiye değil.
2- Gönüllü yapılan zina günahında bile halkın gözü önünde dövülmesini ve afişe edilmesini emreder; tavsiye değil. (Zina bile cezaya tabi iken zina ve diğer suçlar kapsamında olan tecavüzün cezasız kalması mümkün değil.)
3- Kur'an, tecavüzle ilgili yasak ve yaptırım bulundurmaz, demek cahilliğin zirve noktasıdır. Zira tecavüz, alıkoyma, hürriyetten yoksun bırakma ve başka pek çok suçun kapsamına da girer. Bu suçlarla ilgili de İslam'dan önce de sonra da zaten hukuksal yaptırımlar vardı. İslam her şeyi vahiyle belirlemez. Tecavüzün de ayrıca bir ceza hukuku olarak belirlenmesi saçmalık olurdu. Zira Kur'an ana ilkeleri belirledi ve bu ana ilkeler arasında bırakın tecavüzü zina bile büyük günahlardandı. Yaklaşılmaması için de çok detaylı ilkeler koydu. Yine Kur'an zinaya ve bu tür tecavüz girişimlerine giden yolları engellemek için yüzlerce ilke ve yasak belirler. (Nur suresi ve diğer sureler.)
4- Yusuf'a tecavüze yeltenen kadının böyle bir suça hangi ceza verileceğini de onun ağzından verir Kurân. Bu cezanın ise zaten o dönemin cari hukukunda belirlenmiş olduğunu görürüz. Her dönemde bir suç ve ceza kapsamında olduğunu görebiliriz. (Yusuf 25 İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki: "Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası, zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir!)
Bırakın tecavüzü, tecavüz girişiminin bile bir yaptırımının olduğunu görürüz Kur'anda.
5- Tarihin bütün devirlerinde tecavüzün suç olduğu ve yaptırımlarının olduğunu görürüz. İslam ile birlikte zina bile günah ve suç kapsamına alınmıştır. Bu arada tecavüz de tek taraflı zinadır ve elbette zorlayan açısından zina ve tecavüz suçu kapsamına girmektedir.
6- Kur'an'daki bu ana ilkeden hareketle ise kısa zaman sonra ayrıca tecavüz suçu yine ele alınmış ve örfün de içinde olduğu cezalandırmalar getirilmiştir İslam alimleri/hukukçuları tarafından var olanların üzerine.
7- Tecavüz aynı zamanda kul hakkı kapsamına da girer ve bu da fazlasıyla karşılığını bulur vahiyde.
Kur'an güzel bir toplum inşa etmek amacı güder. Dolayısıyla zina gibi gönüllü bir şeyi bile yasaklamak ister. Tecavüz gibi iğrenç ve insanlık onuruna yakışmayan şeyi ise dillendirmez bile, zira daha o aşamaya gelmeden bunun bütün tedbirlerini sayar Kur'an. Bu durum, Kur'an'ın tecavüzü görmezden geldiğini ve ceza ön görmediğini söylemek haksızlıktan öte kasti düşmanlık arzı olur.
İslam zinaya ve tecavüze giden bütün yolları engellemek için yasaklar, yaptırımlar, tavsiyeler, öğütler vaz ederken diğer çok övülen hatta bilimsel yöntemler falan kullanan sistemler tecavüzün kapısını sonuna kadar aralayan hatta tecavüze varacak şeyleri tavsiye eden, cinselliği sıradan hale getiren ögeleri meşru hale getirmiştir.
Topluma, zinaya ve tecavüze giden yolları kolaylaştıran yine bu sistemlerdir. Tecavüze sebep olan cinsel açlığı yaratan görsel ve işitsel alanı meşru hale getiren, alkol ve uyuşturucu gibi tecavüzle bağı olan nesneleri reklam eden yine bu sistemlerdir.
İslam bu açıdan değerlendirilirse tecavüz konusunda en masum sistem arasında sayılır.

15 Haziran 2020

Mutaffifin Suresi Tefsir Özetleri


Hakkında
Nuzül
Konusu
1-6 HİLE, YOLSUZLUK, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SEBEP VE ÖNLEME
7-9 YAŞAM BİÇİMİ KÖTÜLÜK OLANLARIN KAYDI AŞAĞILIK BİR YERDE ÇOK SAĞLAM
TUTULUYOR.
10-17 HESAP GÜNÜ OLACAKLAR… SUÇ PSİKOLOJİSİ İLE GERÇEĞE UZAK DÜŞENLER…
YALANLANAN GERÇEKLE KARŞILAŞMA…
18-21 İYİLİK YAŞAM TARZI OLANLARIN KAYITLARI ŞEREFLİ BİR YERDEDİR. ÇOK SAĞLAM
TUTULMUŞTUR.
22-28 İYİLERİN ÖDÜLLERİNİN ANLATIMI
29-33 AHLAKSIZ, ALAYCI İNKACI TAVIR KENDİSİNDEKİ SAPKINLIĞI KARŞISINA YANSITIYOR…,
34-36 VAHYİN KARŞI ALAYI VE MÜMİNLERE MORALRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...