SOSYAL MESAFE / FİZİKSEL MESAFE

adsense 336x280
SOSYAL MESAFE / FİZİKSEL MESAFE
M.Uysal

Sosyal mesafe,
sosyolojiye ait bir kavramdır.
Tırnak içindeki yazı alıntıdır.
"Toplumsal uzaklık
Aşağı ve yukarı toplumsal yerlerde sayılan bireyler, toplumsal kümeler arasında iletişimin ve etkileşmenin türlü ekinsel etkenlerle kısıtlanması, engellenmesi sonucu ilişkilerinin azalması ya da kopması durumu.
Sosyal mesafe; sosyal bakımdan aynı seviyede olan sınıfların, aynı tabakaya mensup oldukları kabul edilir. O halde sosyal tabaka kavramı yorumlu olarak, ‘sosyal sınıf’ ve ‘mesafe’ kavramını da içerir.
 Çünkü alt ve orta tabakalar arasındaki mesafe, coğrafi ve fiziki bir mesafe olmayıp sosyal bir anlam taşımaktadır. Fiziki bakımdan birbirine çok yakın iki kişi örneğin, mağaza sahi bi ile tezgahtarı, sosyal bakımdan birbirine çok uzaktır. Buna karşılık birbirinden çok uzakta, iki şehirde yaşayan iki tüccarın sosyal bakımdan yan yana olduklarını söyleyebiliriz.
 Sosyal mesafe, belirli bir sosyal sınıfa mensup olan herhangi bir ferdin, diğer sınıflarla ve o sınıflara mensup bulunan gruplar ve fertlerle olan hiyerarşik ilişkilerini, bir nüfus içindeki sınıfların birbirleri ile olan ilişkilerini ve belirli nüfusların aralarındaki sosyal farklılık ilişkilerini gösteren bir kavramdır."
Bireysel Alan (Bazen sosyal mesafe olarak da geçer.)
Kişiden kişiye hatta kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya değişir.
Bazı kültürlerde bu sosyal mesafe çok darken bazı kültürlerde çok daha geniştir.

İnsanlar bireysel alanlarının (Çoğunlukla sosyal mesafe olarak da ifade ediliyor.) içine sevdiklerini alırlar, kendilerine yakınlaştırırlar.
Sosyal mesafe/kişisel alan kişilerin kişisel güvenlikleri, kendilerini rahat hissetmeleri, özel alanlarını korumaları ile ilgili bir durumdur. Bir yerde mahremiyet sınırı da diyebiliriz.
Sosyal mesafe her zaman her insan için zaten var olan bir şeydir. İnsan bu sosyal mesafe içinde yaşar. Bu alanını kimi zaman daraltır kimi zaman genişletir.
Yabancı insanlara karşı bu sosyal mesafesini/bireysel alanını daha da kesin ve uzak tutar. Zamanla arada bağ oluşursa bu sosyal mesafe de ortadan tam kalkmamakla birlikte daralabilir.

Dar ve kalabalık alanlarda (Otobüs, asansör, mağaza vb.) bu mesafeyi koruyamadığı için insanlar bunalır ve sıkılırlar. Sürekli bir kaçış ve uzaklaşma duygusuna kapılırlar. Bu sosyal mesafenin insanlarda doğuştan var olan bir şey olduğunu da gösterir.
Sosyal mesafe daha çok soyut ilişki biçimidir.

FİZİKSEL MESAFE
Ölçülebilir, somut bir şeydir. Fiziksel mesafe nesneler arasında olabildiği gibi, insanlar arasında da olabilir.
Bu günlerde karşımıza çıkan durum ve bizden istenen aslında tam olarak budur. Yani korunması istenen şey FİZİKSEL MESAFEDİR.
Zaten metre cinsinde söylenir. 1,5-2 metre gibi.
Sosyal mesafe ise tam olarak ölçülebilen bir şey değildir. Onun için de ölçüler verilir fakat bunlar farazi birimlerdir. Herkese göre değişkenlik gösterir.

Bağlaç olan de da bitişik yazılınca ortaya çıkan bunalım bunda da kendini gösterince yazayım istedim :)
Not: Covid-19 salgını dolayısıyla bütün dünyada çokça konuşulan konu. Nisan 2020

Alphabet Word Images Construction - Free vector graphic on Pixabay
adsense 336x280

0 Response to "SOSYAL MESAFE / FİZİKSEL MESAFE"

Yorum Gönder

MANŞET

Çocuklaramıza Dua Öğretimi Rad 14

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN https://www.youtube.com/edebya/?sub_confirmation=1 Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onları Kur'an ile büyü...