HIZIR HAKKINDA SORULAR

adsense 336x280
HIZIR HAKKINDA SORULAR
M.Uysal


1- Bizi Allah mı yarattı, Hızır mı?
Allah yarattı.

2- Allah'ın yardımcıya ihtiyacı var mı?
Yok.

3- Allah'ın ortağı var mı?
Yok

4- Başımız dara düştüğünde Allah'tan mı yardım isteyeceğiz, Hızır'dan mı?
Allah'tan.

5- Her yerde hazır ve nazır olan yani bizi sürekli görüp gözeten ve her an her yerde olabilen Allah mı Hızır mı?
Elbette Allah.

6- Allah son Rasül olarak Hz. Muhammed'i gönderdi ve O'nun getirdiklerinden sorulacağız. Hızır bize bir şey getirdi mi, bundan hesaba çekilecek miyiz?
Elbette hayır.

7- Hızır'ın bir cenneti veya cehennemi var mı?
Yok.

8- Allah ve Rasulü bize Hızır'la ilgili bir sorumluluk yükledi mi?
Hayır.

9- Vahiy bize Hızır ile ilgili bir bilgi ve sorumluluk verir mi?
Asla.

10- Hızır sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarabilir mi?
Bunu sadece Kur'an yapabilir.

11- Hızır size hidayet verebilir mi?
Bunu sadece Allah yapabilir.

12- Hızır sizin yaşamınız ve ölümünüzle ilgilenir mi?
Hayır.

13- Hızır size bir vaatte bulunabilir mi?
Hayır, sadece Allah vaadine sadıktır.

14- Hızır’ın sizin başınıza gelecek olan şeylerden haberi var mıdır?
Hayır, bunu sadece Allah bilir.

15- Bize örnek olarak Rasülullah mı gönderildi Hızır mı?
Elbette Rasülullah.

16- Kulunu her daim gören ve her daim yardımına hazır olan kimdir?
Allah.

17- Bizim dostumuz (Mevla) ve yardımcımız kimdir?
Al-i İmran suresine göre Allah’tır.

18- Fatiha suresinde “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” Dediğimiz kimdir?
Allah.

19- Allah’a ve Rasulüne itaat emreden ayetlerde Hızır’a itaat var mıdır?
Yok.

20- Hızır’ın kutsal olduğunu Allah mı Rasulü mü söylemiştir?
Kimse söylemedi.

21- Allah, benimle birlikte Hızır’a ve evliyalara da dua edip yalvarın, dedi mi? Hatta Rasülullah’a yalvarıp O’ndan yardım isteyin, dedi mi?
Asla demedi.

22- Allah’ın bize verdiği haberlere mi inanalım yoksa atalarımızın yazdığı kitapların verdiği bilgilere mi?
Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır?

Bütün bunlara rağmen sevgili kardeşim sen bu kutsallaştırmayı hangi delile dayanarak yaptın ve neye göre kim olduğu bile belli olmayan muhayyel bir şahsı kutsal ilan ettin?

Sevgili kardeşim Allah seni Hızır ile ilgili asla sorumlu tutmayacak ve bunu imanın da ahlakın da konusu yapmayacak. Yalnız, sen Allah’ın hakkında delil indirmediği bir muhayyel şahsı tanrı seviyesinde kutsallaştırır ve ondan yardım umarsan yahut en azından bu insanüstü güçlerin onda var olduğuna inanırsan sana fena bir hesap sorulur mu? Evet…

******
30 Mart 2020 Tarihinde ekleme.
Alıntı: 
Osman Çavuş
HIZIR(AS)'IN HAYATTA OLMADIĞINA DAİR FLOOD [DELİLLERİYLE] Halk arasında her ne kadar Hızır(as) hakkında bir takım rüyalar, rivayetler anlatılsa ya da olaylar yaşandığı iddia edilse de Buhârî, İbn Hacer, İbnü'l-Cevzî vs. hadîs alimlerinin ekserisine göre Hızır(as) YAŞAMAMAKTADIR!
Hadîs alimleri bu konuyu dört ana başlık altında incelemiştir. 1. Kur'an-ı Kerim'e Muhalefet 2. Sahîh Sünnete (Rivayetlere) Muhalefet 3. Muhakkik Ulemânın Ekserisine Muhalefet 4. Akla Muhalefet Uyarı: Keşif, rüya, zuhurat ya da hayallerin hiçbirisi dinde delil değildir.
Giriş: Hızır(as)'ın ismi, babasının ismi, nesebi, ömrü ve peygamber olup olmadığı hakkında birçok tartışma vardır, bizim konumuz bu değil. Buhâri ve Müslim başta olmak üzere birçok hadîs kitabında Kehf Suresi'ndeki "ilim öğretilen kulun" Hızır(as) olduğu geçmektedir.
Hızır(as)' hakkında Ehl-i kitaptan gelen nakiller ve uydurulan birçok rivayet vardır. Bu sebepten dolayı insanlarımızın birçoğu buna inandırılmıştır. Hızır(as)'ın ölümsüzlük suyu(âb-ı hayat) içtiğine dair rivayetler bizim kitaplarımızda geçmeyen, isrâiliyat olan rivayetlerdir.
1- Kur'an'a Muhalif Olması "Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?" (Enbiya Suresi 34) Bu ayette de görüldüğü üzere hiçbir kimseye ölümsüzlük verilmemiştir. İstisnası varsa bile elimizde hiçbir makbul rivayet yoktur.
2- Sahîh Sünnete (Rivayetlere) Muhalefet *Rasûlullah(sav): Yüzüncü sene başında, sizden yaşayan hiçbir canlı kalmayacaktır. (Buhârî) *Rasûlullah(sav): Bugün doğmuş (canlı olan) hiçbir nefis yoktur ki, yüz sene sonra ölmemiş olsun. (Müslim) *Musa yaşasa bana tâbi olurdu.(Ahmed)
Ebû’t-Tufeyl isimli sahabî, hicretin 3.senesinde doğduğu kabul edilmektedir ve bu hadîslerde de söylendiği gibi yüzüncü senenin başlarında ölmüştür. Ebû’t-Tufeyl ölen son sahabî olarak kabul edilir. Hadîslerin hiçbirisinde Hızır(as) istisna edilmemektedir.
Ayrıca Hızır'ın Efendimiz(sav) ile görüştüğü, tabi olduğu ya da savaşlara katıldığına dair hiçbir rivayet bulunmamaktadır. Zira Bedir savaşına katılanların tamamının adı bilinmektedir. Öyle ise Hızır(as)'ın adı nerededir? Hızır yaşasaydı Efendimiz'e tabi olması bilinmez miydi?
3- Muhakkik Ulemânın Ekserisine Muhalefet *Buhârî'ye Hızır(as)'ın yaşamı hakkında sorulunca "Yüzüncü sene başında, sizden yaşayan hiçbir canlı kalmayacaktır." hadisini okumuş ve yaşamadığını söylemiştir.
*Ebû Hayyân da eğer yaşasa Efendimiz'e ittiba ederdi diyerek inkar etmiş ve cumhurun öldüğü görüşünü kabul ettiğini aktarmıştır *İbnü'l-Cevzî, İbrahim el-Harbî, Ebû Bekir b. el-Arabî, İbn Hacer eğer yaşasaydı Efendimiz'e tabi olmak zorundaydı diyerek yaşadığını inkar etmiştir.
İbn Hacer, buna karşı çıkmıştır ve bunun doğru olmadığını söylemiştir. el-İsâbe'de rivayetlerin tamamını inceleyen İbn Hacer, rivayetlerde hataların ve bazı yalancı ravilerin bulunduğunu dolayısıyla delil olamayacağını söylemiştir.
4- Akla Muhalefet *Yuhanna'da geçtiğine göre bugün 6000-7000 yaşlarında olması gerekir ki bu Sünnetullah'a da muhaliftir. *İlk insanların boylarının çok uzun olması ve günümüzde bu boyların gittikçe kısalması. *Nuh(as)'dan önce yaşadıysa gemiye bindiğinin aktarılmaması.
*Böyle mucizevi bir yaşamın Kur'an'da geçmemesi. *Efendimiz(sav)'in bundan haber vermemesi. *Hızır(as) hakkında anlatılanların sadece hikayeler olması. Son olarak İbrahim el-Harbî'nin şu sözü ile bitiriyorum: "Bu fitneyi insanların arasına ancak şeytan atmıştır!"
Mevzûat kitaplarında Hızır(as) hakkında -Hıdırellez gibi-uydurulan birçok rivayet bulunmasına rağmen meselenin iyice anlaşıldığını varsayarak onları aktarmıyorum. DİNİMİZDE HÜKÜMLER, rüya, zuhurat, keşif ve hayaller ile değil, AYET VE HADİSLER İLE SABİT OLUR! velhamdülilâh...


adsense 336x280

0 Response to "HIZIR HAKKINDA SORULAR"

Yorum Gönder

MANŞET

Çocuklaramıza Dua Öğretimi Rad 14

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN https://www.youtube.com/edebya/?sub_confirmation=1 Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onları Kur'an ile büyü...