07 Ekim 2013

YAHUDİLİK VE ANTİ SEMİTİZM-2YAHUDİLİK VE ANTİ SEMİTİZM-2

 Talip Kazgı

1948 yılında kurulacak olan İsrail Yahudi devletinin temelleri Nazi Almanyasında uygulanan soykırım kavramının çok iyi işlenmesi ve bu mağduriyetin Yahudilere karşı sempatiye dönüşmesi ile gerçekleşmiştir.Bu “soykırım endüstrisi” sayesinde Yahudiler bu konu ile ile çok dramatik filmler yapmışlar,dünya kamuoyunu mağdur oldukları konusunda iknaya çalışmışlardır.Bunda da oldukça başarılı olmuşlardır.

   Bizim bu konuyu ele alış şeklimiz beklide bugün birçok ülkede suç kabul edilen “soykırımı reddetmek” suçu kapsamına girmiş olabilir.İlginç olan şudur ki burada kastedilen “Yahudi soykırımını reddetmek suçu”dur.Yoksa Filistin,Çingene,Müslüman,Türk,Ruandalı,Cezayirli ya da Hintlilerin soykırıma uğramış olmaları değildir.Amacımız burada “Yahudiler soykırıma uğramamışlardır” tezinden ziyade Yahudiler bu soykırıma kendileri destek vermişler ve bu soykırım endüstrisinden ne derece istifade etmişlerdir.Bu konuyu gündeme taşımaktır.Yoksa yeryüzünde bir tek soykırıma uğrayan millet Yahudiler değildir amma dünya da bir tek Yahudilere uygulanan soykırımın reddi “suç” olarak kabul edilmektedir.Bu yaklaşım da Yahudilerin yeryüzünde hala egemen bir güç olduklarının kanıtı şekline dönüşüyor.Şimdiler de aynı şeyi Ermeni diasporası Türkler bize soykırım uyguladı şeklinde gündeme getirip ülkelere “ermeni soykırımını reddetmek suçtur” benzeri bir propaganda faaliyeti içerisindedirler.

   Hiçbir soykırımı kabul etmemiz mümkün olmadığı gibi,haksız yere bir kişinin burnunun dahi kırılmasına taraftar değilizdir.Tarihi objektif bir şekilde incelediğimiz zaman az evvel de dediğim gibi soykırıma onlarca millet maruz kalmıştır.Afrikada ki siyah kölelerden tutun,Amerika da ki Kızılderililere,oradan tutun Avustralya yerlileri aborjinlere,Çin de Türklere,Raunda da yerlilere,Cezayirde,Filistin de masum insanlara hep soykırımvari kıyımlar uygulanmıştır.Ama kimse de çıkıp “Kızılderilililere yapılan soykırımı inkar” edenler suç işlemiştir diye kanun çıkartmamışlardır.Haa burada demek ki başka kokular var.Acaba diyesim geliyor bazen.Hani konumuzun başında belirtmiştim Yahudilerin tanrısı Yehova onları “üstün ırk” ilan etmişti.Acaba bu yahudilerdiğer ırklardan üstün olduğu için onlara özel kanunlar çıkartılmış olmasın sakın!

   Bugünlerde “Nefert suçu” kavramı çıkardılar.Neymiş efendim insanlar,din,dil,ırk,cinsel tercih,giyim,ibadet etme vs den dolayı küçümsenemez gibi.Şimdi burada kastedilen eylem ile nefretten ziyade “eleştiri” varsa bunu nasıl ayırt edeceksiniz.Tıpkı bizim şu an işlediğimiz konuda nefretten ziyade eleştiri söz konusu olduğu gibi.Bakın “nefret suçu” anlatılırken bir kaynak nasıl anlatıyor :” Nefret yasaları ya da diğer adıyla önyargı yasaları, ırk, din ve köken kavramlarını içerecek şekilde ilk olarak 1980'lerde ABD'de kabul edilmiş, zamanla Avrupa'lı devletlere de yayılmıştır. ABD'de nefret yasalarının yürürlüğe konmasının ve nefret suçlarının en ağır şekilde cezalandırılmasının başlıca nedeni ABD'nin etnik, dini, kültürel olarak farklı topluluklardan oluşmasıdır. Bir göçmen ülkesi olan ve ABD'li üst kimliği oluşturarak toplum içi uzlaşmayı ve düzeni sağlamaya çalışan ABD'nin başını ağrıtan başlıca sorun ülkedeki ırkçılık ve ayrımcılıktır. Nefret yasaları 1990'larda cinsel suçları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.( http://tr.wikipedia.org/wiki/Nefret_suçu).”Elbette durup durduk yerde ırkçılık yapılması,dini inançlarından dolayı insanların küçümsenmesi,cinsiyet ayrımı yapılması kabul edilmezdir.Ama bu demek olmamalıdır ki yanlış yapanları da eleştiri sınırları içerisinde eleştirmeyelim.

   Amerika da,Avrupa da ne zaman İslami kimlikli insanlar bir bombalama,intihar eylem,tedhiş eylemi yapsa başta kendileri bunu en ağır şekilde nefrete varan şekilde dillendirdiler Müslümanlara karşı bir “haçlı seferinden” dahi bahsettiler.Dinimizi küçümseyerek ,islamla terörizmi aynı kefeye koyup “islami terör” tabirini icat ettiler.Bunlara mı inanacağız biz.?Doksanlı yıllarda Amerika da nefret suçu kapsamına cinsel tercihler konusu kapsamında “Eşcinsellik “ te girince Hristiyan din adamları itiraz ettiler.Neden?Çünkü din eşcinselliği reddeder,ortada itirazı suç sayan bir kanun ve bunu şiddetle reddeden bir inanç sistemi var.Bunu din adamlarının eleştirmesi suç olacak öylemi?Sınır ne olacak?O zaman bıraksınlar bu işi?Yani nefret suçu söylemleri kişilerin düşünce özgürlüğüne,inançların ortak temellerine vurulan bir darbe niteliğindedir.Kasıtlıdır,birilerini masum gösterme çabasıdır.

  Peygamberimiz (s.a.v) bir sözünde şöyle buyuruyor :“Allah’ın en çok buğzettiği varlık imandan sonra küfre giren kimsedir. Allah’ın en çok gadab ettiği kimse düşmanlıkta aşırıya gidendir. Kullar içinde Allah’ın en çok buğzettiği kimse kılık-kıyafeti amelinden daha hayırlı olan kimsedir. Peygamberler gibi giyinir ama günahkâr zalimler gibi davranır.”Başka bir sözünde ise şöyle buyurur : "Allah için sevip Allah için buğz etmedikçe, imanınız kemale ermez ".Demek ki dinimizde birilerine buğz etmek haktır.Bir ecnebi gelip senin evladını öldürecek sen o kızgınlıkla onu dininden veya ırkından dolayı yerden yere vuracaksın,sonra getirin nefret kanununu bir bakalım.Hımmm bu adamın yüreği yanmış suçunda biraz indirim mi yapalım diyeceksiniz.Dikkat edin bu kanunu çıkartanlar ülkelerinde en çok nefret ve ayrımcılık kol gezen ülkelerdir.Yoksa bizi pek bağlamaz aslında.Bir anda konu nereden nereye geldi.Zaten eyleme dönüşmüş zara veren bir suç mutlaka cezalandırılır.Dil ile yapılan suçlamalar,söylemler bir delile dayanmadığı ve birilerini mağdur etmediği sürece bırakınız öylece dağınık kalsın.Velev ki Yahudilerin Sabra ve Şatilla kamplarında yaptığı katliamları yerden yere vurup eleştirmiş  olsak bile…

5 Ekim 2013 C.tesi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...