23 Temmuz 2022

Kur'an Müslümanların Hayatından Nasıl Çıkarıldı? Müzzemmil Örneği

Kur'an Müslümanların Hayatından Nasıl Çıkarıldı? Müzzemmil Örneği

 AZ AMA DEVAMLI

-Gençlere ve diğer insanlara hep tavsiye ettiğim ettiğim bir şeydir Kur'an'ı düzenli okumaları.

Az ama devamlı, olsun ömrünüz boyunca derdim.

Bu çabamın karşılığı bende var fakat çok az insanda başarılı olabildim.

Meğer bu bireysel önerilerimiz Kur'an'da bir surenin konusu ve emriymiş...

*

BÜYÜK İDDİA

-Büyük bir iddia ortaya koyacağım. O yüzden dikkatli

olmalıyım. Rivayetlere kurban edilmiş bir metnin tekrar bütünlüğüne bakmaya çalışacağım. Riskli bir iş.

İddiamın arkasındayım, karşı çıkabilirsiniz, yüz yılların birikimini bana tekrar hatırlatabilirsiniz... Ben size şunu söyleyeyim: Ulaşabildiğim bütün tefsirleri ve yorumları zaten gördüm, okudum. Söyleyeceklerinizi biliyorum... Yine de söyleyin tabi. Sizden bir ricam var, lütfen bir de şu iddiama bir kulak verin, belki doğrudur, kim bilir. 

*

OKUNACAK BİR ŞEY YOK DEDİLER

-Müzzemmil suresi ile Allah gece/akşam okumasını emrediyordu Resulüne ve müminlere.  Dediler ki Kur'an’dan ilk inen surelerden bu, okunacak çok bir şey yok. Oysa Kur'an inmeye devam ediyordu ve inen Kur'an'ın çalışma metodunu veriyordu Allah.

*

MUHTEŞEM TAHRİFAT

-Müslümanın gecesini düzene sokuyordu Allah fakat insanlar sonradan bunu başka bir şeye dönüştürdüler. Muhteşem bir dönüşüm...

Tarihteki en büyük dönüşümü hasarsız başardılar. Böyle büyük bir tahrif operasyonuna şahit olmadı tarih.

*

MEDENİ TOPLUM İNŞASI PARAMPARÇA

-Medeni toplumun akşamlarını kitapla, okumakla inşa etmeye başladı Allah fakat insanlar ısrarla yönlerini değiştirdiler. Cahil ve kitapsız imanlıların toplumuna dönüştük.

*

ÖNCE DEĞİŞTİRDİLER SONRA SİLDİLER

-Allah adına okusunlar, akşamlarını, gecelerini okumayla, ilimle doldursunlar istiyordu Allah müminlerden. Namazla değiştirdiler ve sonra onu da nafiledir diye toplumun hayatından sildiler. Okuyan bir toplum inşasını dilleriyle ve kalemleriyle değiştirdiler. Bakara ve Al-i İmran suresindeki adamlar gibi.

*

BİZ OKUMAYIZ NAMAZ KILARIZ

-Allah gecelerini bile okumaya ve gelişmeye ayarladı müminlerin fakat insanlar bunu önce namaza çevirip farz dediler sonra da nafiledir deyip insanların hayatından çıkardılar.

Okuyun, diyen hatta nasıl okunacağını bile tarif eden Allah’a, hayır okumayacağız, namaz kılacağız, diye isyan eden hatta onu da emir olmaktan çıkarıp terk eden insanlar daha neler yapmaz?

 *

ÇELİŞİKİLERİNE BİR DE RİVAYETLERİN ÇELİŞKİLERİNİ EKLEDİLER

-Surede hiç namaz geçmediğini itiraf ile başlayarak anlatıyor müfessirler. Sonra bir iki rivayete sarılıp bunu namaza dönüştürüp öyle anlatmaya devam ediyorlar.

Müfessirler şunu da biliyorlardı... Henüz Mekke döneminin başıydı namaz emredilmemişti, bunu da biliyorlardı.

Namaz çok sonraları farz olacaktı bunu da biliyorlardı.

Dediler ki, bu Resule farz. Oysa Resule de farz olan bir namaz yoktu metinde. Metinde namaz yoktu. Okuma emri namazı ima eder dediler...

Sonra dediler, bu 8 ay veya bir yıl uygulandı sonra nesh edildi. Sonra baktılar neshedilecek bir şey de yok. Bunu da itiraf ettiler. Yine de itiraflarına rağmen namaz bu demeye devam ettiler. Onu da terk ettirdiler… Elimizde bir şey kalmadı. Kur’an’sız bir topluma istedikleri din anlattılar.

*

ALLAH GECEMİZİ AYDINLATMAK İSTİYORDU ONLAR GELECEĞİMİZİ DE KARARTTILAR

-Namaz henüz farz değildi, daha risaletin ilk aylarıydı ama olsun onlar gecenin yarısı hatta üçte biri kadar namaz kılan Resul ve sahabe rivayetleri verdiler bize. Hatta ayakları şişene kadar namaz kıldıklarını söylediler. Hatta o kadar çok yorulmuşlardı ki kendilerini iple bir yere bağlayıp öyle ayakta durduklarını ve namaz kıldıklarını söylediler.

Sonra 20. ayette neshedildiğini tekrar söylediler. Surenin bir kısmının önce bir kısmının sonra indiğini iddia ettiler. Olmadı bir kısmı Mekki bir kısmı Medeni dediler...

Hiç susmadılar.

Ta ki gelen ve gelecek vahyi akşamları da çalışsınlar, okusunlar, anlasınlar, medeni bir toplum olsunlar diye indirdiği sureyi berbat edene kadar. Sadece sure değil toplumlar da berbat oldu yüzyıllar boyunca.

*

NİHAYET HEDEFLERİNİ SÖYLEDİLER: ANLAYAMAZSINIZ

-En son artık anlayamazsınız, dediler. Arapçasından okuyun sevap kazanın, ağlayın, ağlayamazsanız ağlar gibi yapın, dediler. Allah'a iftira ettiler.

Toplum bu hale geldi...

Böylece Kur'an'dan tamamen kurtuldular ve canlarının istediği gibi bir din ortaya çıkardılar.

Allah'ın dinine ortak oldular...

*

SON BİR ÇAĞRI

-İtiraz edecek olanlar var… Lütfen siz de tarafsız bir gözle tefsirlerini araştırarak, tertil üzere okuyun. Hatta sureyi sadece mealinden anlayarak dikkatlice okuyun ve bütünü kavramaya çalışın.

 

edebya 230722

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...