MEAL OKUMAKLA NELERİ ANLAYABİLİRSİNİZ?

adsense 336x280
Quran Recitation - Rewards, Benefits and Blessings of Reading Quran

MEAL OKUMAKLA NELERİ ANLAYABİLİRSİNİZ?

M.Uysal (240820)

1- Allah'ı hakkıyla tanıyabilirsiniz.

2- Resulullah'ı tevhid ilkeleriyle birlikte anlayabilirsiniz.

3- İmanın hangi şeylere olması gerektiğini anlayabilirsiniz.

4- Ahirete kesin (Yakin) olarak nasıl iman etmeniz gerektiğini bilirsiniz. Öldükten sonra diriltilip hesaba çekileceğinizi ayrıntıları ile bilirsiniz.

5- Cenneti ve cehennemi net olarak anlarsınız.

6- Ahlakınız tam olur. Zira Allah Resulünün ahlakı da tam olarak Kur'an'dır. Ahlaksızlığın Allah ve toplum tarafından onaylanmadığını bilirsiniz.

7- Hangi şeyin şirk olduğunu net olarak anlamaya başlarsınız. Devamını siz etraflıca araştırarak öğrenebilirsiniz.

8- Canlı ve cansız putları görebilirsiniz.

9- Önceki resul ve nebilerin (Hem resul hem nebilerin) hayatlarına dair yeterli bilgiyi alırsınız. Bu bilgi size ibret olarak ve tevhit şirk mücadelesi olarak yeterli olur. (İsrailiyattan uzak kalırsınız.)

10- Hangi şeylerin hurafe/uydurma olup olmadığını anlamaya başlarsınız. (Furkan olma özelliği.)

11- Size Kur'an dışında anlatılmış bazı masalların dinle alakası olmadığını çok iyi kavrarsınız.

12- Kur'an hidayete erdirici bir kitaptır. Asla teslim olarak yönelen için sapıklık üretmez. Doğru yolun ve hidayetin ne olduğunu çok iyi anlarsınız.

13- Allah'ın yardımcıya ihtiyacı olmadığını anlarsınız.

14- Allah'ın oğlu, kızı, özel sevgilisi olmadığını, ayrıcalıklı kullar (Elçileri kastetmiyorum.) olmadığını anlarsınız.

15- Allah'ın kainatı yönetmesi için kutup, gavs, evliya gibi özel görevli kulları olmadığını (Aslında tanım gereği bunlar tanrılık iddia etmiş olur.) kesinlikle bilirsiniz.

16- Kur'an meali okuyarak asıl sapıkların kimler olduğunu da görebilirsiniz.

17- Sadece Allah'a kul olmak gerektiğini bilirsiniz.

18- Sadece Allah'a dua etmeniz gerektiğini bütün açıklığı ile anlayabilirsiniz.

19- Büyük günahların ve küçük günahların farkına varırsınız.

20- Size neyin haram kılındığını ve neyin helal olduğunu bilirsiniz.

21- Anne babanıza ve akrabalarınıza nasıl davranmanız gerektiğini kesin olarak bilirsiniz.

22- Evlilikle ilgili temel meseleleri anlamaya başlarsınız.

23- Neyin iyi neyin kötü olduğunu çok temel olarak çözebilirsiniz.

24- Hangi şeyler üzerinde düşünmeniz gerektiğini fark edersiniz. Kainatı anlamaya başlarsınız.

25- Ne için, ne zaman, nasıl ve niçin dua edileceğini örnekleriyle öğrenebilirsiniz.

26- Ne için namaz kıldığınızı/kılmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Önemli kısmı burasıdır. (Nasıl kılınacağını araştırıp/sorarak çok kolay öğrenebilirsiniz.) Diğer ibadetlerin varlığından haberdar olursunuz. İbadet bilinci kazanırsınız

27- Parçalanıp bölünmemek gerektiğini, ırkçılık, mezhepçilik yapmanın ne büyük suç olduğunu öğrenebilirsiniz.

28- Meal okuyarak yine, tefsir, tarih, siyer okumanız gerektiğini, bunun da büyük ihtiyaç olduğunu anlarsınız. 

29- Meal okuyarak fen bilimlerinin ne derece ihtiyaç olduğunu ve Müslüman olarak bunları ihmal etmenin bizi rezil edeceğini de çıkarabilirsiniz. 

30- Allah’ın kimleri sevip kimleri sevmediğini öğrenebilirsiniz. Böylece sırf kendisi yarattığı için her şeyi sevdiği ve hoş gördüğü söylemlerini tahlil etme imkanınız olur.

31- İlk olarak yaratanın ve sonra tekrar diriltilmenin delillerine ulaşırsınız. 

32- Sırf Allah dediği için iman etmeniz gerekmediğini, yine bizzat Allah’ın araştırıp aklınızı kullanarak bunlara ulaşmanızı istediğini de öğrenirsiniz. 

33- Meal okuyarak sevap… Bunu saymıyorum, zaten meal okuyarak sevap biriktirmenin değil tevhit üzere dosdoğru yaşamanın asıl hedef olduğunu bilirsiniz. (Sevap peşinde koşmak kötüdür demiyorum. Siz bilirsiniz. Zaten Allah sevap konusunda bazen bire on, bazen bire yedi yüz, bazen hesapsız vereceğini söylüyor.)

34- Adil olmanın bir erdem değil vazgeçilmez kurtuluş yolu olduğunu öğrenirsiniz. 

35- Kurtuluşun, Hristiyanlıktaki gibi münzevi hayattan değil toplum hayatında iyiliği emir kötülüğü engelleme ile  mümkün olabileceğini sezersiniz. 

36- Müslüman olduktan sonra artık bu yolda canlarınızla mallarınızla gayret etmenizin şart olduğunu yoksa tercih olmadığını kesinlikle anlarsınız. 

37- İnfakın (Allah için maldan ve en sevdiği şeylerden vermek.) Allah tarafından tavsiye değil kesin kurtuluş emri olduğunu ve bunu zor şartlarda bile yapabilenlerin değerli olduğunu öğrenirsiniz. 

38- Orijinal Arapça metninden de okumanız gerektiğini yavaş yavaş düşünmeye başlarsınız. Nihayet Arapçasını da okumaya başlarsınız.

39-  Aşırı uçlarda dolaşmak yerine orta bir yol tutmanın önemini kavrarsınız. 

40- Müslüman gibi yaşadığını zannederek şirke bulaşmış bir şekilde diriltilmenin tehlikeli olduğunu görürsünüz. Böyle bir ihtimali yaşayanlardan örnekleri, kendi gözlerinizle okursunuz. (En’am 21-24)

41- Allah’ın gönderdiği elçilerin görevlerini tam olarak anlayabilirsiniz. 

42- Son elçi Hz. Muhammed’i Kur’an’ın içinde görebilirsiniz. Bu şu anlama gelir: Resulullah’ı dinin içinden çıkaramayacağınızı; Resulullah olmadan Kur’an’ın, Kur’an olmadan Resulullah’ın anlamsız olduğunu kesinlikle öğrenirsiniz. 

43- Dünyevileşmeden korunmanız gerektiğini ama dünyadan da nasibimizi unutmamamız gerektiğini öğrenirsiniz. 

44- Kesinlikle Müslümanca bir duruş sahibi olursunuz epey okumadan sonra. 

44- Ailenizle ilgili sorumlulukları görürsünüz.

45- Meal okuyarak kendinizin Allah’ın dostu mu yoksa düşmanı mı olduğunu hemen anlayabilirsiniz. 

46- Erkekseniz Mümin erkeklerin özelliklerini, kadınsanız Mümin kadınların özelliklerini çok hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Uygulamak size kalmış. Fakat öğrenirsiniz. 

47- Meal okumakla anlayamazsınız diyenlerin haksız olduğunu hatta meal okumanın sapkınlık getireceğini iddia edenlerin yanıldığını bunun ancak inatçı kafirlikle mümkün olduğunu öğreneceksiniz. 

48- Bir insana bağlanmanın gerekli olmadığını hatta yürürlükteki uygulamaların (Bir insana bağlanma ve kusursuz teslimiyet ve aklını kullanmadan itaat.) Kur’an’ın istemediği bir iş olduğunu da göreceksiniz. 

49- Size anlatılan, dini içerikli kıssa, hikaye, masal türü şeylerin “Öyleyse getirin delilinizi…” diyerek kaynağını sormayı öğrenirsiniz. Kaynağını öğrenmenin önemli olduğuna inanırsanız kaynağını da sorarak/araştırarak öğrenirsiniz ve hak mı batıl mı anlarsınız.

50- O kadar çok şey öğrenirsiniz ki Kur’an’ı çok seversiniz ve öğrenmeyi de öğrenirsiniz. 

51- Birisinin, eğer din konuşacaksa Kur’an ile konuşması gerektiğini öğrenirsiniz. 

52- - Bütün bunları Kur'an okumadan da zaten bildiğinizi düşünüyorsanız yanıldığınızı da yine Kur'an okuyarak öğrenebilirsiniz.

52- Kur'an'ın Arapça ile indirildiğini ve kendine has anlam alanı olduğunu, Türkçe meallerinin bazı anlamlar için yetmediğini bilirsiniz.

53- Kur'an bir bütündür, tek tek ayetlerden bir şeyler üretmek yerine bütüncül anlamanız gerektiğini de ilerleyen okumalarınızda fark edeceksiniz.İlaveler:
-İnsan olarak yaratılmanın gereği olarak insan gibi olmayı insan gibi yaşamayı, sadece bir insanı (Elçilerin tamamı) örnek almayı ve insan gibi ölme şuurunu kazandıracaktır.

UYARI VE AÇIKLAMALAR: 

Daha yazılacak çok şey var fakat yazmak uzun sürer. Kur’an meali okumakla bunları kolayca anlayabilir ve öğrenebilirsiniz. (Maddelenmiş bölüm.)

Meal okumakla öğrenemeyeceğiniz hatta tefsir okumakla da anlayıp öğrenemeyeceğiniz ancak özel gayret ve çabalarla uzun yıllarda öğrenebileceğiniz hatta hiç anlayamayacağınız meseleler de olabilir. Bunlara takılmayın. 

Dahası ömür boyu meal okumaya da takılıp kalmayın, merak ettiğiniz ve anlayamadığınız şeyleri de öğrenmeye gayret edin. 

Meal okumakla fıkıhçı/hukukçu olmazsınız. Dolayısıyla kesin hüküm vermeye kalkışmamanız gerektiğini de ayrıca hatırlatmam gerekiyor. Elbette bazı hükümleri Kur'an'dan çıkarabileceksiniz.

Kur'an bildiğimiz anlamda bir kitap değildir. Sözlü olarak bir hitaptır. Okudukça sorma ihtiyacı hissedeceksiniz. Bu durumlarda birilerine sormaktan asla çekinmeyin.


-Mealcilik akımı ile bunların alakasının olmadığını da bilmenizi isterim. 

-Bu maddelerden bazılarını ilk okumada öğrenebilirsiniz bazılarını da tekrarlayan okumalarınızda öğrenirsiniz. Kur’an okuma ömür boyu süren bir faaliyettir. 

-Kur’an meali okumak amaç değildir. Meal okumak sadece doğru yolu anlamaktır. Okuyup anladıktan sonra salih amel olarak işlemeye, yasaklardan kaçmaya başlamalısınız. 


-Sadece meal okuyarak öğrenilebilecekleri yazdım. Yoksa Kur’an’ı meal okuyarak bütünüyle anlar ve öğrenirsiniz demek mümkün değildir. Tartışmalı konuları ayrıca ele almak gerekir. Bu da sizin için çoğu zaman gereksiz bir zaman kaybı olabilir bilgi ve yaşam gerekleri bakımından. (Size özel durumlar.) 

Dua

Allah size ve neslinize Kur’an’ı, Resulünü, namazı, cihadı çok sevdirsin… 


İlave görüşler. (Bu görüşlere ben de katılıyorum.)

M.E.

Ben kurani (dini) anlamak için meal okunmasini bir kac sebeple sakıncalı görüyorum. En azından ortalamanin üzerinde kuran bilgisi olmayanlar için. Çünkü kuanin ifade ettiği bir bilginin o günkü toplumdaki karşılığını bilmeden, kuranin kullandığı usluba vâkıf olmadan, ayetlerin sytak ve sibakına dikkat etmeden, o günkü toplumun ahlakı, gelenekleri, inançları, konuştukları dil ve dini inanışları bilinmeden varilacak yer çoğu zaman bizi, kuranin maksadının disinda bir noktaya götürebilir. Hatta bazı durumlarda maksadın muhalifi bir sonuç ortaya çıkabilir. Aslinda biraz uç bir ifade ile, kuran okunarak doğru anlaşılabilecek bir kitap formatının ötesinde bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle hz. Peygamberin rehberliğinin önemi çok büyüktür. Ne yazik ki pek çok nedenle bu konuda yeterli istifadeden yoksunuz. Nedenleri ile ilgili detaya girmek istemiyorum, ama Mekkenin fethinden sonra toptan İslamın şemsiyesi altina girenleri, kabile taassubunu islami değerlerin önünde tutanları ve Emeviler-Abbasiler dönemi cekismelerini hatirlatmak isterim. Şimdilik bu kadarla iktifa edeyim. Gerekirse teferruatlı konuşuruz. Mustafam tekrar edeyim. Bu söylediklerimin/söylemeye çalıştıklarımın sen yaptığın güzel çalışmayla ilgisi yok. Onunla ilgili degerlendirme yapmaya çalışırım. Önce bunları söyliyem dedim. Konuyla ilgisi olan dostlarımız eminim ki calismana gerekli katkıyı sunacaklardir. Selam ile...

***

S.

Kuran meali hadis ve siyer ile birlikte okunmalıdır. Buradan hic okunmamasi gerektigi anlasilmamalidir. Kurani Kerimin bir yasayis rehberi oldugunu kabul ederek baslamak gerek. Aslında oncelikle vahyedilis maksadini ogrenmek gerek. Bunun icin "iman" ile kollari sivamak gerek.. Neye, niye, neden, nasil iman sorularini sorarak ve bunlarin cevaplarini bilgi ve akil kazaninda kaynatip teslimiyet rendesinden gecirerek sindire sindire içerek baslamak gerek...


ÇOK ÖNEMLİ BİR KİTAP. DİYANET

KUR'AN'IN TEMEL KONULARI (Tıklayıp okuyabilirsiniz.)


İLGİLİ YAZILAR:

Kuran'ı Okumak ve Anlamak / Nasıl?
YAZ TATİLİ KUR'AN PROJESİadsense 336x280

0 Response to " MEAL OKUMAKLA NELERİ ANLAYABİLİRSİNİZ?"

Yorum Gönder

MANŞET

Çocuklaramıza Dua Öğretimi Rad 14

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN https://www.youtube.com/edebya/?sub_confirmation=1 Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onları Kur'an ile büyü...