27 Ağustos 2020

Sûfinin Ülkesi

 Şimdi "kuru İslâmî bilgiler" "sıcak söylemler" arasındaki farkı, hangi dersleri kapsadığı, bu sıcak söylemlerin halkı yığın yığın niçin etkilediği ve içeriği nedir, diye sorsam...

Fitne çıkarmış olur muyum?
Yoksa bu sorularla şimdi de sıcak söylemlerle geniş halk kitlelerini yanlarına çekenlerin... Sıcak söylemlerle tv programları yapanların...
Amaan, ben de başka şeyler okumaya geçerim 
***
5. Sûfîler kitlelerle genelde sıcak ilişki ve birebir temas
kurmuşlardır. Sûfîler verdikleri vaazlarla insanî ilişkileri güçlendirmişler,
medrese ulemasından farklı olarak kuru İslâmî bilgiler sunmak yerine
sıcak söylemlerde bulunarak kitlelerle daha yakından ilişki
kurmuşlardır.

SELÇUKLU TOPLUMUNDA TASAVVUFÎ HAYATIN SOSYOKÜLTÜREL, SİYASAL VE DİNÎ SAHAYA TESİRİ
Kadir ÖZKÖSE
(Not: Bu makalenin hemen bu cümlesinden sonra gelen konu başlığı: 5. Selçuklular Dönemindeki Sûfî İsyanlar)

24 Ağustos 2020

MEAL OKUMAKLA NELERİ ANLAYABİLİRSİNİZ?

Quran Recitation - Rewards, Benefits and Blessings of Reading Quran

MEAL OKUMAKLA NELERİ ANLAYABİLİRSİNİZ?

M.Uysal (240820)

1- Allah'ı hakkıyla tanıyabilirsiniz.

2- Resulullah'ı tevhid ilkeleriyle birlikte anlayabilirsiniz.

3- İmanın hangi şeylere olması gerektiğini anlayabilirsiniz.

4- Ahirete kesin (Yakin) olarak nasıl iman etmeniz gerektiğini bilirsiniz. Öldükten sonra diriltilip hesaba çekileceğinizi ayrıntıları ile bilirsiniz.

5- Cenneti ve cehennemi net olarak anlarsınız.

6- Ahlakınız tam olur. Zira Allah Resulünün ahlakı da tam olarak Kur'an'dır. Ahlaksızlığın Allah ve toplum tarafından onaylanmadığını bilirsiniz.

7- Hangi şeyin şirk olduğunu net olarak anlamaya başlarsınız. Devamını siz etraflıca araştırarak öğrenebilirsiniz.

8- Canlı ve cansız putları görebilirsiniz.

9- Önceki resul ve nebilerin (Hem resul hem nebilerin) hayatlarına dair yeterli bilgiyi alırsınız. Bu bilgi size ibret olarak ve tevhit şirk mücadelesi olarak yeterli olur. (İsrailiyattan uzak kalırsınız.)

10- Hangi şeylerin hurafe/uydurma olup olmadığını anlamaya başlarsınız. (Furkan olma özelliği.)

22 Ağustos 2020

Hüseyin'in Katilleri Tutuklansın!?

#HüseyininKatilleriTutuklansın 

Hüseyin'in katledilemesini her yıl ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Ya hu katilleri aramızda dolaşıyor da onların bulunması için mi yapıyorsunuz? Nasıl da kutsallaştırıp anlatıyorlar Hüseyin'i...

Siyasi olayları dinle karıştırıp nasıl da düşmanlık üretiyorlar.
Nasıl da tarihteki bir siyasi olayı din anlayışı ve duygusallıkla harmanlayıp üstelik Rasulullah üzerinden düşmanlık üretiyorlar...
Hüseyin Rasülullah'ın torunudur ve yaptıkları, yapamadıkları ile bir insandır. Uğradığı ihanet ve nihayet katledilmesi hepimizi yaralamıştır.
Sanki birileri Hüseyin'in öldürülmesinden memnunmuş gibi olayı hala bir tarafı suçlar gibi anmak size ne kazandırıyor? Hüseyin sevgisi üzerinden din üretmek size ne kazandırıyor?
Hüseyin Allah'ın kullarından bir kuldu...
Ne istiyorsunuz insanlardan?
Kimin hesabını kimden soruyorsunuz şimdi?
Sürekli hatırlatarak hangi şeyi gündemde tutmak istiyorsunuz? Bize de söyleyin ki yardımcı olalım.
Kerbela'de neler oldu? Hz. Hüseyin neden oraya gitti?

13 Ağustos 2020

Eski griplere ne yaptınız?

 Eski griplere ne yaptınız?

Artık hiç kimse grip olmuyor herkes Corona oluyor, neden ve özellikle niçin?
Sınıra geldi artık soru zamanı.
Yüksek ateş, eklem ağrısı, öksürük vb. şikayetler için acile gelen insanlar serum isterlerdi ve sağlık personeli bu duruma çok kızardı. "Yat, dinlen geçer..." Normal grip vakası işte.
DSÖ artık farklı tedavi istiyor bu tür belirtiler olunca ve TEST istiyor.Tamam Corona diye bir virüs var ve gribin benzeri daha tehlikeli, bir şey demiyorum fakat eski grip türlerinin tamamını yok mu etti bu yeni yeğen virüs?
Niçin bu tür belirtileri olan herkes Corona teşhisi ile tedavi ediliyor? DSÖ ve bizim sağlık sistemimiz ne kadar şeffaf?
Normal gripten ölenler yine vardı önceki dönemlerde. Eğer farklı hastalıklarınız varsa ve gribiniz ağır seyrediyorsa bu olabiliyordu. Zatürre de eklenirse bu gidişe eski gripler de ölümle sonuçlanıyordu. İstatistikler ortada duruyor. 
Virüse inanıyorum veya inanmıyorum şeklinde bir iman konusu değil bu iş. 
Madem bilimsel süreçler işliyor ve liderimiz bilimdir o zaman bütün açıklamaları bizim de anlayabileceğimiz şekilde duymak ve anlamadığımız her şeyi sormak yine bizim hakkımız. Sonuçlarının tamamına biz muhatabız zira. 
Komplo teorileri ile kafamı bulandırmış olabilirler fakat komplo teorilerinin sersemletici etkisinde çıkacak kadar zaman geçti ve artık sakince konuşacak kadar da bilgi birikti ortada. 
Bu sorular benim tıp alanında hiçbir şey bilmediğimi gösterecek farkındayım. Aptal bir cahil olduğumu da açığa çıkaracak... Yine de soru sormak ve zihnimi diri tutmak benim hakkım. 
Beni öldürmeyen virüs başkasını öldürebilir. Bu bilinçle mesafeye dikkat etmeye devam edeceğim.

07 Ağustos 2020

HUTBE GELENEĞİ!

HUTBE GELENEĞİ!

Diyanet bu haftaki hutbede konu olarak şunu belirlemiş: "MÜMİNCE BİR DUYARLILIK: İyiliği emretmek, Kötülükten SAKINDIRMAK" (7 Ağustos 2020)

Bu konuda bir ayet ve konuyla uzak alakalı 2 hadis ve konuyla alakalı 1 hadis almış.
Oysa bu konu Kur'an'da çok önemsenen bir konudur ve bu konuyla ilgili çok detaylı ayetler vardır. Kurtuluşa eren toplumların kesinlikle bunu yapanlardan olduğunu anlatır. Bu konuda bir hutbe olacaksa o ayetler de mutlaka konuya dahil edilmelidir. Eksik kalır zira.

İyiliğin emredilmesi ve kötülüğün engellemesi sadece bireysel bir iş de değildir üstelik. Toplumsal bir vazifedir aynı zamanda. Hutbe bireysele vurgu yapıp "Mümin, kötülüklerin son bulması için elinden gelen gayreti gösterir." diyerek bizim inisiyatifimize bırakmış. Kurum ve kuruluşların oluşturulması, toplumun dinamiklerinin harekete geçirilmesi gerekmektedir vahyin ışığında.

Aşağıda bu konuyla ilgili ayetleri verdim. Hutbe bu ayetleri ve ilgili hadisleri verseydi ve bunlar etrafında güncel olarak ne yapılması gerektiğini de kısaca izah etseydi... Olabilirdi...
Her neyse çok köklü bir gelenek var hutbe konusunda. 1 ayet, 1 hadis, güzel sözler, Mevlana, Yunus, M. Akif, varsa şiirler, bolca edebi ve ucu bir yerlere dokunmayan cümleler.
Resulullah'ın hutbeleri konusunda bize aktarılan rivayetler ise onun, hutbelerde bütünüyle sureleri okuduğunu gösteriyor.

Umarım özlemini çektiğim hutbelere de kavuşurum bir gün. En azından eskiye göre biraz daha iyi. Bir teselli verdim kendime.

Ali-i İmran 3/104 Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir grup bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Al-i İmran 3/110 Siz insanlığın iyiliği için yetiştirilmiş hayırlı bir topluluksunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli de inansaydı, elbette bu, kendileri için çok iyi olurdu. İçlerinden iman edenler var,fakat çoğu yoldan çıkmışlardır.

Al-i İmran 3/114 Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar.İşte bunlar erdemli insanlardandır.

Araf 7/157 Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ümmi/annesinden doğduğu gibi saf peygambere uyarlar; peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, güzel şeyleri onlara helal kılar, pis şeyleri onlara yasaklar. Sırtlarındaki ağırlıklarını indirir, üzerlerindeki zincirleri kırıp atar. Ona inanan, onu destekleyen, ona yardım eden, onunla indirilen ışığa uyan kişiler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Tevbe 9/67 Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirinin aynıdır. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sıkarak cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Münafıklar fasıkların ta kendileridir.

Hac 22/41 Eğer onlara yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırlar. İşlerin sonu Allah'a varır.

Lokman 31/17 "Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındırmaya çalış, başına gelenlere sabret! Doğrusu bunlar, azim ve kararlılık gösterilmeye değer şeylerdendir."Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...