25 Eylül 2020 Cuma

YouTube Edebya Kanalı

Edebya YouTube kanalına abone olmanızı bekliyoruz. 
Madem bizi dijital bir gelecek bekliyor... Hazır olmak lazım. Abone olarak siz de bir tuğla koyun :) youtube.com/edebya 


 

12 Eylül 2020 Cumartesi

Allah'ı Susturmak!

Allah'ı Konuşturmak mı, Allah Adına Konuşmak mı, Allah'tan Nakil Yapmak mı?

Size bir hadis naklettiğimde ve bu hadisten anladığımı aktardığımda…
Size bir ayet naklettiğimde ve bu ayetten anladığımı aktardığımda…
Bazı görüşlere göre aslında her ikisinde de Allah’ın bize bildirdiğini söylemiş oluyorum.

Hadislerin orijinal dili ile ayetlerin orijinal dili arasındaki ayrımı biliyorsunuz, hadislerde hemen hiçbir zaman sorulmayan ayetlerde sorulur.

Ayetler için anlaşılmaz olduğu iddia edilen meallendirme hadisler için sorun değildir. Ben bugüne kadar “Hadisleri meallerinden okumayın falan olur…” denildiğini duymadım. Bu uyarı genelde ayetler için yapılır.

Başka bir durum daha…

11 Eylül 2020 Cuma

Hutbe: Din İstismarı

Bugünkü hutbe şahane Mahmut Abi gelsene :)
Konu: DİN İSTİSMARI
Alıntı Cümleler:
-İslam’ı, dünyevi çıkarları uğruna istismar etmeye çalışanlar da dünden bugüne var olagelmiştir. (İsim vermemiş ama olsun biz anlarız.)
-Din istismarı, dinin manevi otoritesini kullanarak maddi kazanç, güç, şöhret ve makam elde etmektir. (Bunları yapanlardan uzak duracağız sanırım.)
-ÖNEMLİ KISMI: (Burada nasıl yapıldığı anlatılıyor.) Dini istismar edenler, Allah’la ve Peygamberimizle görüştüklerini iddia ederek insanların iradelerini teslim almaya yeltenir.
Hatasız ve masum oldukları yalanıyla kendilerini hakikatin yegâne temsilcisi gibi göstermeye çalışır. Sözde keramet ve rüyalarla, bidat ve hurafelerle saf Müslümanları yönetmek ister.
(Rüya, Allah ve peygamber ile görüşme iddiası... Bugün bunu yapmayan yok galiba. Eskisi yenisi, hepsinde var bu. Diyanet yanlış yapıyor olmasın?)
-Din istismarcıları, kendileri gibi düşünmeyenleri dışlar, mutlak itaat göstermeyenleri ötekileştirir hatta tekfir eder. Kendilerine kayıtsız şartsız bağlılığı şart koşarak... (Evet ya, bunu yaşıyoruz sürekli :) )
-Son bölüm... Ama... Lakin... Fakat... Mahmut Abi kaz yanıyor, çevir, çevir Abi...

8 Eylül 2020 Salı

Hikmet İsteği

-Rabbim, yegane hikmet sahibi sensin, "Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat." (26/83) Sen elçilerine kitabı ve hikmeti verdin, bize de ver. Nasıl ulaşırım hikmete?

-Elif. Lam. Ra. İşte bunlar hikmet dolu Kitab’ın ayetleridir. 10/1
-Bunlar, hikmet dolu kitabın ayetleridir. 31/2
-Hikmetlerle dolu Kur'an'a yemin olsun. 36/2
-Bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. 3/58

-Allah, dileyene hikmeti verir; kime hikmet verilmişse, ona büyük servet verilmiştir. Ama akıl sahipleri dışında kimse bunu düşünüp anlayamaz. 2/269


-Hikmetle dolu kitaba sarılayım o zaman.

7 Eylül 2020 Pazartesi

Sahte Şeyh Çözüm

Sahte şeyhler üzerinden 28 Şubat benzeri bir senaryo var diyelim...Böyle böyle üzerimize gelecekler, daha ne dolaplar falan...
Peki, çözüm nedir?
Ne yapabiliriz kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede?
Kim yapabilir? Devlet mi, Diyanet mi, Üniversiteler mi, bizzat tarikatlar mı?
Nasıl ve hangi yöntemle yapabiliriz?
Niçin yaparız bunu mesela, hedefimiz ne olur bunu yaparken?
28 Şubat sonrası böyle bir tedbir bile aklımıza gelmemişken...
Bir şey yapar mıyız sizce?

6 Eylül 2020 Pazar

İslam Yeter

#islamyeter 
Kur'an yetmez, dediniz anladık...
İslam yetmez, diyorsunuz ve tasavvuf ekliyorsunuz işte bunu asla kabul etmeyiz. 
İslam yeter.


5 Eylül 2020 Cumartesi

Sahte Şeyhler (!) ve Lider/İmamlar

Sahte(!) şeyhlere soruyorum:Paranın sahtesi olur.
Rakının bile sahtesi olur.

Doktorun sahtesi olur.
Savcının sahtesi olur.
Polisin sahtesi olur.
Kaymakamın bile sahtesini gördük.
Peygamberin sahtesi olur.
Altının sahtesi olur.
Siz neyin sahtesisiniz kardeşim? Söyleyin siz hangi var olan makamın sahtesi oluyorsunuz? Var mı böyle bir makam Allah'ın ilk gönderdiği dinden itibaren? İlk insandan beri böyle bir makam var mı?
Sahte bile değilsiniz.
***
Dini liderler/imamlar
Dini liderler/imamlar sorgulanabilir.
Dini liderler/imamlar toplumu DİRİ tutar.
Dini liderler/imamlar toplumu güçlendirirler.
Dini liderler/imamlar Allah'ın temsilcisi değil toplumun temsilcisidirler.
Dini liderler/imamlar asla cennet vaat etmezler.
Dini liderler/imamlar küçük bir toplumu değil bütün toplumu gözetirler.
Dini liderler/imamlar Allah'ın işini yapmazlar Resullerin/Nebilerin yolunu izlerler.
Dini liderler/imamlar Allah tarafından seçilmezler, toplumda öne çıkarlar, tarih ve olaylar onları şekillendirir.
Dini liderler/imamlar sizin ibadetlerinizle değil adaletinizle ilgilenirler.
Dini liderler/imamlar size şefaat edeceklerini söylemezler hep birlikte emek ve gayretle ve elbette Allah'ın izniyle kurtuluşa gidilebileceğini anlatılar.
Dini liderler/imamlar sizi Allah'a yaklaştıracakları vaadini sunmazlar ki bu şirktir.
Dini liderler/imamlar kutsal değillerdir, onlar da sıradan kullardır.
Dini liderler/imamlar unutulmuştur...
(Hatırlattığı için Hamza Bol Abiye teşekkür ederim.)27 Ağustos 2020 Perşembe

Sûfinin Ülkesi

 Şimdi "kuru İslâmî bilgiler" "sıcak söylemler" arasındaki farkı, hangi dersleri kapsadığı, bu sıcak söylemlerin halkı yığın yığın niçin etkilediği ve içeriği nedir, diye sorsam...

Fitne çıkarmış olur muyum?
Yoksa bu sorularla şimdi de sıcak söylemlerle geniş halk kitlelerini yanlarına çekenlerin... Sıcak söylemlerle tv programları yapanların...
Amaan, ben de başka şeyler okumaya geçerim 
***
5. Sûfîler kitlelerle genelde sıcak ilişki ve birebir temas
kurmuşlardır. Sûfîler verdikleri vaazlarla insanî ilişkileri güçlendirmişler,
medrese ulemasından farklı olarak kuru İslâmî bilgiler sunmak yerine
sıcak söylemlerde bulunarak kitlelerle daha yakından ilişki
kurmuşlardır.

SELÇUKLU TOPLUMUNDA TASAVVUFÎ HAYATIN SOSYOKÜLTÜREL, SİYASAL VE DİNÎ SAHAYA TESİRİ
Kadir ÖZKÖSE
(Not: Bu makalenin hemen bu cümlesinden sonra gelen konu başlığı: 5. Selçuklular Dönemindeki Sûfî İsyanlar)

24 Ağustos 2020 Pazartesi

MEAL OKUMAKLA NELERİ ANLAYABİLİRSİNİZ?

Quran Recitation - Rewards, Benefits and Blessings of Reading Quran

MEAL OKUMAKLA NELERİ ANLAYABİLİRSİNİZ?

M.Uysal (240820)

1- Allah'ı hakkıyla tanıyabilirsiniz.

2- Resulullah'ı tevhid ilkeleriyle birlikte anlayabilirsiniz.

3- İmanın hangi şeylere olması gerektiğini anlayabilirsiniz.

4- Ahirete kesin (Yakin) olarak nasıl iman etmeniz gerektiğini bilirsiniz. Öldükten sonra diriltilip hesaba çekileceğinizi ayrıntıları ile bilirsiniz.

5- Cenneti ve cehennemi net olarak anlarsınız.

6- Ahlakınız tam olur. Zira Allah Resulünün ahlakı da tam olarak Kur'an'dır. Ahlaksızlığın Allah ve toplum tarafından onaylanmadığını bilirsiniz.

7- Hangi şeyin şirk olduğunu net olarak anlamaya başlarsınız. Devamını siz etraflıca araştırarak öğrenebilirsiniz.

8- Canlı ve cansız putları görebilirsiniz.

9- Önceki resul ve nebilerin (Hem resul hem nebilerin) hayatlarına dair yeterli bilgiyi alırsınız. Bu bilgi size ibret olarak ve tevhit şirk mücadelesi olarak yeterli olur. (İsrailiyattan uzak kalırsınız.)

10- Hangi şeylerin hurafe/uydurma olup olmadığını anlamaya başlarsınız. (Furkan olma özelliği.)

22 Ağustos 2020 Cumartesi

Hüseyin'in Katilleri Tutuklansın!?

#HüseyininKatilleriTutuklansın 

Hüseyin'in katledilemesini her yıl ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Ya hu katilleri aramızda dolaşıyor da onların bulunması için mi yapıyorsunuz? Nasıl da kutsallaştırıp anlatıyorlar Hüseyin'i...

Siyasi olayları dinle karıştırıp nasıl da düşmanlık üretiyorlar.
Nasıl da tarihteki bir siyasi olayı din anlayışı ve duygusallıkla harmanlayıp üstelik Rasulullah üzerinden düşmanlık üretiyorlar...
Hüseyin Rasülullah'ın torunudur ve yaptıkları, yapamadıkları ile bir insandır. Uğradığı ihanet ve nihayet katledilmesi hepimizi yaralamıştır.
Sanki birileri Hüseyin'in öldürülmesinden memnunmuş gibi olayı hala bir tarafı suçlar gibi anmak size ne kazandırıyor? Hüseyin sevgisi üzerinden din üretmek size ne kazandırıyor?
Hüseyin Allah'ın kullarından bir kuldu...
Ne istiyorsunuz insanlardan?
Kimin hesabını kimden soruyorsunuz şimdi?
Sürekli hatırlatarak hangi şeyi gündemde tutmak istiyorsunuz? Bize de söyleyin ki yardımcı olalım.
Kerbela'de neler oldu? Hz. Hüseyin neden oraya gitti?

13 Ağustos 2020 Perşembe

Eski griplere ne yaptınız?

 Eski griplere ne yaptınız?

Artık hiç kimse grip olmuyor herkes Corona oluyor, neden ve özellikle niçin?
Sınıra geldi artık soru zamanı.
Yüksek ateş, eklem ağrısı, öksürük vb. şikayetler için acile gelen insanlar serum isterlerdi ve sağlık personeli bu duruma çok kızardı. "Yat, dinlen geçer..." Normal grip vakası işte.
DSÖ artık farklı tedavi istiyor bu tür belirtiler olunca ve TEST istiyor.Tamam Corona diye bir virüs var ve gribin benzeri daha tehlikeli, bir şey demiyorum fakat eski grip türlerinin tamamını yok mu etti bu yeni yeğen virüs?
Niçin bu tür belirtileri olan herkes Corona teşhisi ile tedavi ediliyor? DSÖ ve bizim sağlık sistemimiz ne kadar şeffaf?
Normal gripten ölenler yine vardı önceki dönemlerde. Eğer farklı hastalıklarınız varsa ve gribiniz ağır seyrediyorsa bu olabiliyordu. Zatürre de eklenirse bu gidişe eski gripler de ölümle sonuçlanıyordu. İstatistikler ortada duruyor. 
Virüse inanıyorum veya inanmıyorum şeklinde bir iman konusu değil bu iş. 
Madem bilimsel süreçler işliyor ve liderimiz bilimdir o zaman bütün açıklamaları bizim de anlayabileceğimiz şekilde duymak ve anlamadığımız her şeyi sormak yine bizim hakkımız. Sonuçlarının tamamına biz muhatabız zira. 
Komplo teorileri ile kafamı bulandırmış olabilirler fakat komplo teorilerinin sersemletici etkisinde çıkacak kadar zaman geçti ve artık sakince konuşacak kadar da bilgi birikti ortada. 
Bu sorular benim tıp alanında hiçbir şey bilmediğimi gösterecek farkındayım. Aptal bir cahil olduğumu da açığa çıkaracak... Yine de soru sormak ve zihnimi diri tutmak benim hakkım. 
Beni öldürmeyen virüs başkasını öldürebilir. Bu bilinçle mesafeye dikkat etmeye devam edeceğim.

7 Ağustos 2020 Cuma

HUTBE GELENEĞİ!

HUTBE GELENEĞİ!

Diyanet bu haftaki hutbede konu olarak şunu belirlemiş: "MÜMİNCE BİR DUYARLILIK: İyiliği emretmek, Kötülükten SAKINDIRMAK" (7 Ağustos 2020)

Bu konuda bir ayet ve konuyla uzak alakalı 2 hadis ve konuyla alakalı 1 hadis almış.
Oysa bu konu Kur'an'da çok önemsenen bir konudur ve bu konuyla ilgili çok detaylı ayetler vardır. Kurtuluşa eren toplumların kesinlikle bunu yapanlardan olduğunu anlatır. Bu konuda bir hutbe olacaksa o ayetler de mutlaka konuya dahil edilmelidir. Eksik kalır zira.

İyiliğin emredilmesi ve kötülüğün engellemesi sadece bireysel bir iş de değildir üstelik. Toplumsal bir vazifedir aynı zamanda. Hutbe bireysele vurgu yapıp "Mümin, kötülüklerin son bulması için elinden gelen gayreti gösterir." diyerek bizim inisiyatifimize bırakmış. Kurum ve kuruluşların oluşturulması, toplumun dinamiklerinin harekete geçirilmesi gerekmektedir vahyin ışığında.

Aşağıda bu konuyla ilgili ayetleri verdim. Hutbe bu ayetleri ve ilgili hadisleri verseydi ve bunlar etrafında güncel olarak ne yapılması gerektiğini de kısaca izah etseydi... Olabilirdi...
Her neyse çok köklü bir gelenek var hutbe konusunda. 1 ayet, 1 hadis, güzel sözler, Mevlana, Yunus, M. Akif, varsa şiirler, bolca edebi ve ucu bir yerlere dokunmayan cümleler.
Resulullah'ın hutbeleri konusunda bize aktarılan rivayetler ise onun, hutbelerde bütünüyle sureleri okuduğunu gösteriyor.

Umarım özlemini çektiğim hutbelere de kavuşurum bir gün. En azından eskiye göre biraz daha iyi. Bir teselli verdim kendime.

Ali-i İmran 3/104 Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir grup bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Al-i İmran 3/110 Siz insanlığın iyiliği için yetiştirilmiş hayırlı bir topluluksunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli de inansaydı, elbette bu, kendileri için çok iyi olurdu. İçlerinden iman edenler var,fakat çoğu yoldan çıkmışlardır.

Al-i İmran 3/114 Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar.İşte bunlar erdemli insanlardandır.

Araf 7/157 Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ümmi/annesinden doğduğu gibi saf peygambere uyarlar; peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, güzel şeyleri onlara helal kılar, pis şeyleri onlara yasaklar. Sırtlarındaki ağırlıklarını indirir, üzerlerindeki zincirleri kırıp atar. Ona inanan, onu destekleyen, ona yardım eden, onunla indirilen ışığa uyan kişiler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Tevbe 9/67 Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirinin aynıdır. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sıkarak cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Münafıklar fasıkların ta kendileridir.

Hac 22/41 Eğer onlara yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırlar. İşlerin sonu Allah'a varır.

Lokman 31/17 "Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındırmaya çalış, başına gelenlere sabret! Doğrusu bunlar, azim ve kararlılık gösterilmeye değer şeylerdendir."27 Temmuz 2020 Pazartesi

Naziat Suresi Tefsir Özetleri

Naziat Suresi Tefsir Özetleri 270720 0:00 İçindekiler 0:40 Hakkında 1:10 Nuzül 1:32 Konusu 4:11 1-5 Yıldızlara/Meleklere Yeminler. Kıyametin Önemine Dair 4:45 -5 farklı iş var… 9:03 -Neden bu kadar karışık? 13:18 6-9 Kıyamet sarsıntıları ve korku içindeki insanlar 17:36 -Korkunun ecele faydası yok 19:57 10-14 Yeniden yaratılış hakkında alay gerçeği değiştirmeyecek 22:40 -Alaycı insan 24:10 -Müminler ahmak mı? 27:14 15-26 Musa ve Firavun kıssası ile muhataplarını uyarma 30:30 -Konunun örnekle pekiştirilmesi. 31:10 -Elçinin yöntemi… 32:07 -Sonuç ne oldu? 33:00 -Allah’ın tayin ettiği sonuç ne oldu? 35:05 -Estağfirullah demekle temizlenilir mi? 37:46 -Ayetel kübra, büyük ayet neydi? 42:37 -Tarih konuşuyor kulak verin tarihe 43:29 27-33 Dünyanın yaratılışını delil olarak getirilişi 45:52 -Kime saygı duyacağınıza karar verin. 46:47 34-36 Büyük olay sonrası insan hatırlayacak 48:10 -Tamme… Büyük afet… 49:50 37-41 Dünyayı tercih edenle sorumluluğu tercih edenlerin sonucu 52:12 -Adil yaşam biçimi… 52:52 -Nedir bu azgınlaşma? 53:40 -Zihni değişim 55:15 42-46 Kıyametin zamanını değil sorumluluğunu sorun 58:31 -Resulün görevi kıyametin zamanını söylemek değil onun için uyarmaktır. 1:00:38 -Vahiysiz geçen hayat çok kısadır. 1:02:57 -Müntehe 1:03:51 -Kıyametin saati hesaplanabilir mi? 1:08:40 Son tekrar ve özet


26 Temmuz 2020 Pazar

Ayasofya

Anakronik bir sevinç...
Anakronik bir seramoni...
Anakronik bir itiraz...
Ondan daha da anakronik öfke nöbetleri...
Kendimize ait bir an ve gelecek inşa etmeyi bugün de başaramadık.

23 Temmuz 2020 Perşembe

Allah ile Kul Arasında

Sanırım diziden bir parça...
Yunus Emre şeyhi Taptuk'a şöyle diyor:
-Efendim, Allah ile kul arasına girilmez, diyorlar.
Şeyhi şöyle cevap veriyor:
-Evladım, Allah'ı buldun da aranıza mı girdik?
Benim gördüğüm bu kadar ve bunu diziden bir fotoğraf üzerine yazmışlar.
***
Buradan şu tür sorular aklıma takıldı...
1- Biz Allah'ı kayıp mı ettik?
2- Allah aranıp bulunması gereken bir şey mi?
3- Bulursak aramıza girilebilir mi?
4- Allah ile kul arasına girilip girilmeyeceğinin cevabı ne?
5- Allah aranacak bir şeymiş gibi anlatıldığına göre bizim bulmamızı sağlayacak olan da demek birileri var, öyle mi?
6- Allah'ı bulmak nasıl bir şeydir?
7- Vahiy ve Resulün hayatında Allah'ı aramak ve bulmakla ilgili ne tür bir örnek vardır?
8- Allah'ı aradık diyelim, bulduğumuzu nasıl anlayacağız veya birisi mi bize söylemeli?
9- Allah'ı arayıp bulup ona ulaşmak hedefini İslam mı koydu tasavvuf mu?
10- Soruyu soran kişi zaten Müslüman yani Allah'ı aramak yine de hangi sebeple konu ediliyor?
11- Müslümanların bile Allah'ı araması ne anlama geliyor?
12- Allah'ı aramak için müessseler kurmamız mı gerekiyor?
13- Şeyh neden net cevap vermek yerine yuvarlak cevap veriyor?
14- Mürit sorduğuna göre birileri Allah ile kul arasına girmenin yanlış olduğundan emin. Allah ile kul arasına girilmemesi gerektiğini söyleyenler sapık mı, doğru yolda mı?
...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...