20 Ekim 2016 Perşembe

Gecenin Izdırabı - Kısa Film

Gecenin Izdırabı - Kısa Film
Senaryo ve yönetmen: İsmail Fazıl Atabay
Oyuncular: Macit Çevikalp
Nilay Genç
Samet Dağ
Senanur Çevikalp
Fatma Demir
Göksu Karagöz
Elif Hazal Taşkıngül
Müzik: Yusuf Nişancı
Kerem Atasoy
Set amiri: Raşid Kaptan
Görsel efektler: Emre Zeyrek
Yardımcı yönetmen: Ali Çetin
Yapımcı: Mustafa Uysal
Yapım: Edebya/İFAsnt

13 Ekim 2016 Perşembe

Kalpten Kalbe Bir Yol Var


Kalpten Kalbe Bir Yol Var
M.Uysal
O gün belediye meclis toplantısı çok gergin başladı. Üyelerin pek çoğunun alnında ter birikmişti. Halit Cafertepeoğlu daha başkan bile yerine oturmadan söze girdi.

-Bu yolun yapımı ilçemizin geleceği için çok önemli bu yüzden ısrarım. Lütfen ana gündemi öne alalım.

Birden bütün bakışlar Halit Beyin üzerine çevrildi. Deri koltuklar terletmeye henüz başlamıştı üyeleri. İçlerinden ellili yaşlarda bir üye öfkeyle karşılık verdi.

-Huzurevinin o tarafa giden yolun senin tesislerinden geçecek olması mı ilçenin geleceği? Bu ne adap bilmezliktir Halit Bey?

Halit Bey daha da gerildi.

-Bu yol geleceğimizi şekillendirecek, hiç lafı eğip bükmeyin beyler. Huzurevine çıkan yol ilçemiz için hayati önemdedir. Bu yolun daha genişletilmesi, sıcak asfalt yapılması acilen gereklidir. Oradaki tesisimin doğrudan devrini bu toplantı sonunda hemen yapıyorum. İşte bu kadar da açık ve netim.

O sırada belediye başkanı yerine oturdu ve üyelere doğru yorgun gözlerini gezdirdi.

-Beyler, buyurun lütfen önce koltuklarımızda dik oturalım ve nefeslenelim. Bu konunun önemine dair ben de bir şeyler söylemek isterim. Bu yol bütün ilçeyi kat ediyor. İlçemizin ana damarlarından birini rahatlatacaktır. Buna katılıyorum. Kreşin bulunduğu alandan doğrudan yukarı doğru Huzurevine bu yolun sorunsuz bir şekilde ulaşması gerekiyor. Lakin… Bir sorunumuz var.

Başkan burada durakladı ve pencereden bakmaya başladı. Canını sıkan şeyler olduğu belliydi. Sanki bu gündem üzerinde durmaktan da değildi bu hal. Alnından süzülen ter, yeni tıraş olmuş yüzüne doğru kaydığında mendilini çıkarıp kuruladı.

-Beyler, burası oldukça sarp bir yokuştur. Kreşin bulunduğu alan çok düzlük ve gayet müsaittir, bunu biliyoruz. Çok açık, geniş, umut dolu bir alandır. Lakin yol huzurevine doğru yöneldikçe dikleşmekte ve kıvrımlara dönüşmektedir. Bu sorunun çözümü hiç de kolay olmayacak. Elbette her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Elbette geleceğimizi çok kolay bir şekilde kreşten huzurevine taşıyabiliriz. Bu noktada tereddüt yok. Peki, beyler… O yolu biz de kullanacak mıyız?

Toplantı salonunda havada uçuşan sineklerin sesinden başka ses kalmamıştı. Galiba en kıdemli üye Ahmet Bey ağlıyordu… Onun içli hıçkırıkları bir meltem gibi odada dolanmaya başladı.

11 Ekim 2016 Salı

Aşura ve Milyon Sevaplar

 
Aşura ve Milyon Sevaplar
Mustafa Uysal

Etraflıca değil basitçe bir araştırma ile dahi görülebilecek bir gerçek var ki, aşura ile ilgili bildiklerimizin pek çoğu yalan yanlış şeylerden ibaret. Hatta ismi bile. Aşure değil aşura. Sonradan dilimizde yerleşerek incelmiş ve aşure ismiyle bir yemek çeşidi olmuştur.

Bugünle ilgili bahsi geçen rivayetler epey var. Bu rivayetlerin en büyük bölümü 6 sahih hadis kitabında yer almıyor. Diyanet İslam Ansiklopedisine baktığımızda ise bu tür rivayetlerin israiliyat olduğunun altı çizilmiş. (İsrailiyat: Eski Yahudi/Hristiyan kaynaklarından sorgulanmadan alınmış ve İslama dahil edilmiş her şey.) O gün tutulan oruçla ilgili senenin tamamını oruçlu geçirmekle eş tutulması gibi şeylerin de dayanağı yine 6 kitabın dışında kalıyor. Şu rivayeti dikkatle okuyalım: ‘Âşûrâ Allah’ın günlerinden bir gündür, dileyen bu günde oruç tutsun, dileyen tutmasın’ buyurmuştur Allah Rasulü.” (Müsned, II, 57, 143) Ramazan orucu emredilince Rasulullah böyle söylemiş. Yani o gün normal bir gün.

Diyanet İslam Ansiklopedisinin “Aşura” maddesini Yusuf Şevki Yavuz hazırlamış ve epey bilgilendirici. Orada örneğin Nuh Peygamberle bu tuhaf yemeğin herhangi bir ilişkilendirilmesine rastlamıyoruz. Hadislerde de bu tuhaf yemeğe rastlamıyoruz. Çok eskilerden beri bir gelenek ve Osmanlı zamanında zirve yapmış.

Alıntılarla devam edelim…

“Âşûrânın menşeiyle ilgili bu iki yorum dışında bazı tarih, hadis ve fıkıh kitaplarında yer alan haberler, bu günü Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkarıldığı, Hz. Mûsâ ve Îsâ’nın doğduğu, Hz. Süleyman’a mülkün verildiği, Hz. Dâvûd’un tövbesinin kabul edildiği, Hz. Peygamber’in geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat verildiği ve Mekke’den Medineye hicret ettiği gün olarak tavsif ederler (Diyarbekrî, I, 360). Ne var ki bunları ilmen doğrulama imkânı olmadığı gibi bir kısmının yanlışlığı da ortadadır. Meselâ Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti 10 Muharrem’de değil 12 Rebîülevvel’de gerçekleşmiştir. Bunun dışındaki rivayetlerin ise İsrâiliyat*a dayandığı kabul edilmektedir.” (A.G.E) Bugünle ilgili bu söylemler, hocalar ve bilen bilmeyen herkes tarafından her yerde anlatılıyor ve yazılıyor. Anlaşılan o ki, insanlar böyle hikayeleri seviyorlar gerçeğin peşinden gitmek pek de zevkli değil.

Yine aynı yerden alıntı…
“Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konusunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metinlerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah’ın ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Meselâ, “Âşûrâ günü sürme çeken helâk olmaz”, “Âşûrâ günü gusleden o yıl hasta olmaz” tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye’nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyt’e buğzeden Nâsibîler tarafından uydurulmuştur (MecmûǾu Fetâvâ, II, 302).” Hakkında hiç kayıt olmayan şeyleri bile varmış gibi kabul etmek hatta bunları dindarlık adına yapmak herhalde hastalıklı bir aklın ürünü olsa gerek. Yusuf Kahraman’ın şöyle bir tespiti var: “Kur'an’ın mücadele ettiği iki tip vardı, hatırlatmakta fayda var; 1- Aklını kullanmayanlar. 2- Aklını kullanmayanları kullananlar.” Bu tespit bu örnekle sanırım daha iyi anlaşılır.

Aşure yemek istiyorsanız bunu anlarım lakin Nuh Aleyhisselam ile ilişki kurarsanız bu büyük bir zulüm olur, bugün yaptığınız o tuhaf karışımla. 950 sene büyük bir azimle tebliğ yapıp karşılığını alamamış büyük bir peygamberin hatırası herhalde bir tatlı ile olmamalıdır. Tamam, gelenektir, yaşatalım ama asla Nuh Aleyhisselam ile hele onun yaşamı ile anılmasın. Onun yaşamı Kur’an’da özetlenmiştir ve hiç de aşureye benzememektedir. Onu anmak isteyen Kur’an’a baksın ve görsün. Görsün ki, Nuh nasıl bir örnektir.

Dahası bugünlerin siyasi yönü var…

O yönüne hiç girmek istemiyorum zira hiçbirimizin sorumlu olmadığı o şahadet günü vesilesiyle türlü düşmanlıklar yaşatılmaya çalışılıyor ve olmadık kan revan görüntüler yayılıyor etrafa. Buna hiç girmek istemiyorum.

Sanırım bir gazete köşesi ile ilim elde etmeyi düşünmüyorsunuz. O yüzden gidip daha detaylı öğrenmek için bu sadece bir giriş olabilir ancak.


10 Ekim 2016 Pazartesi

En Değerli HediyeEn Değerli Hediye
M.Uysal
Toplumların ayakta kalabilmesi için mücadele ruhlarının devam etmesi gerekiyor.
Eskilerin anlattıkları ile yenilerin yaşadıkları birbirini tutmuyorsa sorunlar var demektir. Bir yanıyla baktığımızda bu cümle kritik edilebilir. Eskilerin anlattıkları ile yenilerin yaşadıkları tutmayabilir bir yönüyle fakat pek çok yönüyle tutmalıdır. Zira bir kopmuşluk vardır bu durumda. Elbette iki nesil arasında bile kopukluk normal karşılanabilir. Lakin hangi dereceye kadar?
Bu kopukluğun hangi dereceye kadar toplumu kesintisiz devam ettireceğini iyi bilmeliyiz. Eksik olan nedir ki bu kopukluk derinleşiyor? Birkaç eksiklik tespit ettim.
Bunlardan ilki ahlak…
Aileler ahlakın genetik miras olduğunu düşünüyorlar. Ahlak nesiller arası geçişli değildir. Onun en sağlam temellerle birebir örneklikle devam ettirilmesi gerekir. (Temel sorun burada zaten. Zira bir önceki kuşağın ahlakıyla devinen ahlak bir sonraki nesilde bambaşka bir şeye dönüşüyor. Tam olarak temel ahlak problemi var dünyada. Ahlak görecelidir, sloganı ile bir ahlaksızlık ve kaos ortamı inşa ediliyor.) Bir önceki neslin ahlakını şu haliyle istemiyorum. Evrensel temellere dayanan bir ahlakı burada ve şimdi biz inşa etmeliyiz. (Evrensel ahlak yasaları göreceli değildir. Her yerde aynıdır. Kaynağı konusunda hangi ayrılığa düşerseniz düşün neticede ilahidir.)
İkincisi eğitim… 
Yine aileler eğitimin tek başına her şeyi halledeceğini düşünüyorlar. Eğitim ve öğretim nesiller arası uçurumu kapatacak unsurların başında değil maalesef. Fakat bu uçurumun genişleticisi olarak başrolü oynuyor. Eğitim ve öğretim sistemimiz (Aslen bizim değil ama biz kullanıyoruz.) tamamen toplum kurgusunu yok etmek üzerine yapılandırılmış.
Üçüncüsü hedef…
Hedefsiz ve mutsuz bir topluma evrildik. Bu evrim, evrim teorisinin kötüden iyiye doğru çizgisinin de dışında hep kötüye doğru oluyor. Hedef küçültüyoruz. Toplumun hedef küçültmesi kendini küçültmesi ve parçalanmasını netice verir. Hedef küçültme ile neyi kastediyorum? Aslında buna tersinden hedef büyütme de diyebiliriz. Toplumlar artık kişisel olanı ve mutluluğu hedefliyorlar. Kendilerini büyütüyorlar. En mutlu olabilmenin hedefindeler. Gözlerini buraya dikiyorlar. Kaf dağında zümrüd-ü anka hedefi olsa belki bir nebze umudu olabilecek bu toplum ebedi mutsuz olmanın ilk adımını atmış bulunuyor bu hedefle. Küçük bir hedefe razı olmuyoruz artık. Bu küçük hedef bir başkasının adaletine talip olmaktır. Bu kadar kolay ve küçük bir hedef toplumu bir arada tutmaya yeteceği gibi o toplumu önder yapmaya da yeterli.
Çocuklarınıza bu üç şeyi nasıl verebileceğinizi düşünebilirsiniz.
Düşünebilirsiniz…
Sahiden diyorum. Bu yeteneğiniz potansiyel olarak var. Sadece biraz gayret etmeniz gerekiyor. Zamanı doğru kullanırsanız düşünmeye de fırsat bulabileceksiniz. Boş zamanlarınızda düşünün örneğin, asla kitap okumayın boş zamanlarda. En boş zamanınız düşünmeye ayrılmış olan olsun. Buradan başlayabilirsiniz.

20 Eylül 2016 Salı

Haydi Birlikte Olalım Yahut Birlikte Ölelim

Haydi Birlikte Olalım Yahut Birlikte Ölelim
M.Uysal
Haydi açık ve şeffaf olalım.
Biz Müslümanlar olarak gruplara ayrılmayalım.
Kurban keseceksek evimizin yakınındaki camide yapalım. Maksat ihtiyaç sahibine ulaştırmak değil mi? Kur'an öğreteceksek camide yapalım. Maksat öğretmek değil mi? 
Yurt açacaksak caminin etrafında yapalım, hep birlikte. Maksat öğrenci barındırmak ve eğitmek değil mi? Sohbet ve zikir yapacaksak camide yapalım, maksat bu değil mi?
Haydi açık ve şeffaf olalım. 
Liderimiz, hocamız her kimse gelsin camide hepimiz istifade edelim.
Haydi, fırkalara ayrılmayalım hep birlikte Allah'ın ipine sarılalım.
Haydi, tek bir Müslüman cemaat (ümmet) olalım.
Ne eksiği varsa kimlerin, camide giderelim.
Var mısınız?
Yokum, diyen silinecek. 
Önce Allah silecek zira önce onun "fırkalara ayrılmayın" emrine karşı gelmiş olacaksınız. Sonra insanlar sizi silecekler.
Öyle olacak, silineceksiniz... Belki bugün belki yarın...
Ha, hep bilirkte silineceğiz dünya üzerinden siz ayrı kalmaya karar verirseniz. 

22 Ağustos 2016 Pazartesi

Kuran'ı Okumak ve Anlamak / Nasıl?
Kur'an nasıl okunmalı, anlamak için ne yapmalı, ne zaman, ne kadar okumalı, nelere dikkat etmeli? Okumazsak ne olur?  
M.Uysal

Nasıl Okunmalı?

-Okumaya başlamadan önce vücudunuz ve zihniniz temiz olmalı, mümkünse abdestli olunuz.
-Anladığın emir ve tavsiye cümlelerinin altını çiz, gerekirse görünür bir yere yapıştır, tek tek uygulamaya çalış.
-Kur'an'ın orijinali Arapça'dır. Sadece Türkçe anlamı ile yetinilmemelidir. Arapça'nızı da geliştirmek için daha doğrusu kolay anlamak ve ileride kolay karşılaştırma yapabilmek için önce Türkçe anlamını sonra Arapça aslını okumalıyız ve bunu ayet ayet yapmalıyız.
-Çok okumaya çalışmayın, az ama devamlı olun ve planınıza sadık kalın.
-Kur'an surelerini ilk zamanlar iniş sırasına göre okumanız Allah'ın sizi nasıl inşa etmeye başladığını görmeniz açısından da faydalı olacaktır.
-Kur'an akademik olarak da çalışılan bir kitaptır. Lakin sizin yapmanız gereken bir akademik zevk veya görev değildir. Siz hayatınızı tanzim etmek istiyorsunuz. Unutmayın.
-Not almanız güzel olur. Dikkatinizi çeken veya anladığınız yerleri kendi yorumlarınızla yazınız. Güzel bir günlük oluşabilir.

Nasıl Anlamalı?
-Aklımızı kullanarak, soru sorarak, araştırarak, acele etmeden okumalı ve anlamalıyız...
-Tevhit, şirk, ahiret, hesap konusunu işleyen ayetleri öncelikli olarak dikkate almalıyız.
-Allah’ın anlattığı gibi, o zaman yaşayanların anladığı ve bizim şimdiki zamanımızda anlaşılması gerektiği gibi…
-Bütünlüğü içinde en az 3 kez okuduktan sonra. Sure sure okumak, çalışmak ve anlamaya uğraşmak daha anlaşılır olabilir.
-Sure çalışmak nasıl olmalı? Örnek yöntem olarak şöyle yapılabilir: Bir sure yahut 5 sayfalık bir bölüm seçilir ve 15-gün yahut bir ay boyunca sürekli Arapçası

11 Ağustos 2016 Perşembe

Şirki Ne Kadar Biliyorsunuz?


Şirk Bilgi, Algı, Dikkat Test Çalışması
Bu test şirk konusunda kişinin kendisini sınaması ve bilgisini, dikkatini ölçebilmesi ve farkındalığı artırmak için hazırlanmıştır. Sonuçta aldığınız puanın bir değeri belki olacaktır ancak dünya hayatında bizi bekleyen en büyük tehlikenin farkına varmamızı sağlayacaktır.
Testi bitirdiğinizde "Gönder" butonuna tıklayın. Sonraki aşamada "Skorunuzu görüntüleyin"  linkinden puanınızı, doğru ve yanlış yaptığınız soruları detaylı olarak görebilirsiniz.
Bu test Google Formlar üzerinden yapılmıştır. Bu test ile sizden isim istenmemektedir. Bu test uygulaması asla ip bilginizi, kişisel verilerinizi, yer bilgilerinizi toplamaz.
Tahmini 2-3 dakikada tamamlanır.

TEST İÇİN TIKLAYIN

https://goo.gl/forms/l1KC6Yj6Q31brVvW2

Test yeterli sayıda cevaplandığı zaman genel ortlama istatistikleri burada yayınlanacaktır.


10 Ağustos 2016 Çarşamba

HİZMET YOLUNDA CENNETİM FEDA OLSUN, CEHENNEME GÜLER GEÇERİM

"HİZMET YOLUNDA CENNETİM FEDA OLSUN, CEHENNEME GÜLER GEÇERİM"
(Enes KANTER)
Ali Uslu / İlahiyatçı
(Sosyal medya hesabından, izni ile alıntı yapılmıştır.)

Yukarıdaki söz F.Gülen'in müritlerinden meşhur basketçiye ait.
Bu söz basit bir söz değil. "CENNETİ FEDA" ederek hizmet etmek!
Bu sözün alt yapısını anlamaya çalışalım:
F.Gülen birçok konuşmasında bu mevzuyu işliyor. Fedakarlık vurgusu yaparken şu mealde şeyler söylüyor:
"DAVASI UĞRUNDA DEĞİL DÜNYASINDAN, AHİRETİNDEN BİLE FEDAKARLIK YAPABİLECEK GENÇLER..."
Yıllarca fedakarlık mevzuunda bu sözlerle motive edildiler. Şimdi bu mevzuyu biraz irdeleyelim.
A-İslami yönden:
1- Her müttaki müminin amacı Allah'ın rızasını kazanmak, ahirette cehennemden uzak durmak ve cennet nimetlerine kavuşmaktır. Buna, bize Kuran-ı Kerim teşvik eder, Peygamber efendimizin dualarında da bunu görürüz. Hiç bir mümin cehennemi hafife alamaz. Bu itikadi yönden kişiyi sıkıntıya sokar.
2- Bu sözlerden, "amaç" ile "araç"ın yer değiştirdiği anlaşılıyor.Yanlış metotlarla doğru yola ulaşılmaz. Hangi müminin davası ahireti kaybettirecek kadar önemli olabilir ki? Veya bir mümin için ahireti kaybettirecek dava, dava olabilir mi?
3- Bu sözlere inanan ve kendisini davaya(?) adayan kişilerin DHKP-C militanından farkı kalmamış demektir. Aklını kiraya vermiştir, verilen emrin Kur'an'a uygun olup olmadığını sorgulayamaz. Çünkü önemli olan davasıdır.
4- "Davası"na hizmet için gerekirse Allah'ın emirlerini terkedebilir, ve büyük günahları işleyebilir.yani davası için yalan söyleyebilir. Kumpas kurabilir. İçki içebilir. Birilerinin hakkını gasbedebilir.Tesettürden uzaklaşabilir. Zina yapabilir. İnsan öldürebilir. Darbe yapabilir. YALNIZ BUNLARI KENDİ NEFSİ İÇİN DEĞİL DAVASI İÇİN YAPABİLİR(?)
B-Psikolojik yönden:
1- Bu sözleri benimsiyen kişilerin iki kimliği vardır:
a- Bireysel kimliği. Bu kişiler ikili ilişkilerinde çok iyi bireyler olabilirler. İbadetlerine dikkatli Kur'an'a göre yaşayan ahlaklı, kul hakkını gözeten birer kişi olabilirler. Genelde bizler de bu kişileri bu kimlikleriyle tanırız
b- Cemaat (örgüt) kimliği: Davası uğruna her türlü pisliği yapabilecek ikinci kimlik. Çünkü böyle yetiştirilmişler. Bu kişiler davasına hizmet için aldığı emri sorgulamadan yapabilir ve YAPACAĞI İSLAMA AYKIRI ŞEYLERİ (AHİRETTEN) FEDAKARLIK YAPMAK OLARAK GÖREBİLİRLER.
c- Bu kişiler birinci kimliğiyle normal bir insan, ikinci kimliğiyle ise tam bir akıllı robot konumundadırlar.
d- İki kimlik arasında gidip gelen kişiler devamlı maske takmak zorunda olduklarından (Çift kimliği aynı zamanda taşımak) kişide nasıl bir yapı ortaya çıkarır? Psikologların incelemesi gereken önemli bir konudur.

MANŞET

Lokman Suresi Kısa Film

Lokman Suresi Kısa Film "İşte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ın âyetleridir." (Lokman 2) Kendisine hikmet verilmiş olan Lokm...